17 OJQ dhe komuna të Maqedonisë përfituan grante për mbrojte të natyrës

17 OJQ dhe komuna të Maqedonisë përfituan grante për mbrojte të natyrës

Nga 50 mijë e deri më 100 mijë euro grante do të jepen për 17 komuna dhe organizata qytetare për projekte për mbrojtje të natyrës.

Me realizimin e këtyre projekteve duhet që të përmirësohet mbrojtja e natyrës dhe përdorimi i qëndrueshëm i burimeve natyrore,

Nga 79 aplikimet e dorëzuara, Komisioni për vlerës i ka përzgjedhr komunat e Kavadarit, Gostivarit, Prilepit, Qendrën, për promovimin e praktikave bujqësore të qëndrueshme dhe për zhvillim rural (CEPROSARD).

Nga organizatat janë përzgjedhur Mileukontakt Maqedonia, Shoqata për zhvillim lokal dhe rural, Kocka, Qendra e vëzhguesve Kërste Jon, Ursus Speleos, Burimi, Elipas Kumanovë, Natyra Nova, Eko Svest, Eko Turizmi 2016, shoqata gjuetare Tikveshia, Projekti i kaltërt dhe Fondacioni Ballkanik për zhvillim të qëndrueshëm.

Grantet jepen në kuadër të Programit për përmirësimin e menaxhimit me rajonet e mbrojtura, që ka vlerë prej katër milionë euro dhe financohet nga Bashkimi Evropian, ndërsa zbatohet nga Programi për zhvillim i OKB-së (USAID), në partneritet me Ministrinë për mjedis jetëosr dhe planifikim hapësinor.

Ngrante nga 200 mijë e deri më 400 mijë do të jepen për parqet kombëtare të Pelisterit, Galiçicës, Mavrovës, Liqeneve të Ohrit, Dojranit e Prespës, rezervatit Jasen dhe kanionit Matka.

Flaka Redaksia
nga Flaka Redaksia Mars 12, 2018 20:18
Loading...

Filloi ndërtimi i kompleksit të ri banesor pranë Qendrës Tregtare ETC-Gostivar.Ofrojmë këto tipe banesash:-50m2-82m2-90m2-106m2-116m2-124m2-130m2(Duplex)-220m2Pagesa mundet të bëhet edhe me këste me 0% interes.Kontak telefoni:070215378

Posted by Poli Project ing. on Sunday, August 6, 2017
Chicago Stone Local Media

Our company presentation...

Posted by Chicago Stone LLC on Thursday, December 21, 2017

Gostivar
14°
10°
Wed
13°
Thu
16°
Fri
17°
Sat

ARKIVI I LAJMEVE

Loading...