Banka Popullore këtë vit me blerje rekord të valutës

Banka Popullore këtë vit me blerje rekord të valutës

Në qershor, Banka Popullore e Republikës së Maqedonisë bleu 20 milionë euro nga mbështetësit e bankave. Lëvizjet e favorshme në tregun valutor vazhdojnë në fillim të korrikut, për shkak të së cilës Banka Popullore ka blerë më tepër valuta nga përkrahësit e bankave dhe blerja agregate nga fillimi i vitit arriti 88.5 milionë euro, shuma më e madhe që nga viti 2007, përcjell FLAKA.

Në periudhën midis dy takimeve mujore të Komitetit, mjetet likuide të denarëve të bankave vazhduan të rriten, kryesisht duke reflektuar ndërhyrjet e Bankës Popullore për blerjen e tepricës së valutës së huaj të bankave, njofton Banka Qendrore.

Në fakt, në tregun e këmbimeve valutore, lëvizjet ishin të favorshme dhe karakterizoheshin nga një ofertë vazhdimisht më e lartë e monedhës së huaj, pavarësisht rritjes së kërkesës për valutë të huaj për shkak të pagesës së dividentëve dhe disbursimit të sektorit bankar jashtë vendit.

Vazhdimi i tendencave pozitive në tregun valutor gjatë kësaj periudhe u mbështet nga rritja e ofertës së valutës nga sektori i korporatave dhe në të njëjtën drejtim ndikohej edhe nga oferta solide në tregun valutor. Zhvillime të tilla mundësuan rritjen e mëtejshme të likuiditetit të lartë të këmbimit valutor të bankave dhe një pjesë e suficitit të tregut të parasë në valutë është drërguar në BPRM. FLAKA

Redaksia Flaka
nga Redaksia Flaka Korrik 11, 2018 22:07
Loading...