Ministri i transparencës në takim me zyrtarë me funksionarë për publikimin e shpenzimeve të tyre

Ministri i transparencës në takim me zyrtarë me funksionarë për publikimin e shpenzimeve të tyre

Ministri pa portofol përgjegjës për komunikim, llogaridhënie dhe transparencë, Robert Popovski sot në Qeverinë e Republikës së Maqedonisë zhvilloi një takim të dytë me zyrtarë dhe drejtues të emëruar, të cilët diskutuan për përmbushjen e përpjekjeve të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë për një transparencë dhe përgjegjësi më të madhe, duke publikuar shpenzimet e tyre zyrtare, përcjell FLAKA.

Shërbimi i shtypit qeveritar thekson se përmes mjetit të llogaridhënies, i cili u bë publik në mars, dhe është në dispozicion në faqen e internetit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, të gjitha shpenzimet e kryetarit të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë, zëvëndësit e kryeministrit, ministrat, ministrat pa portofol, zëvendësministrat, Sekretari i Përgjithshëm i Qeverisë dhe sekretarët shtetërorë të ministrive.

Me një vendim të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë më 17 prill, fushëveprimi i zyrtarëve dhe organeve të caktuara të menaxhimit që duhet të tregojnë përgjegjësi për publikun dhe që më së voni deri më 20 qershor duhet të publikojnë të dhënat e tyre për shpenzimet e tyre zyrtare për periudhën 01.12.2014 deri 31.05.2015 dhe për periudhën prej 01.12.2017 deri më 31.05.2018.

Vendimi gjithashtu kërkon që drejtorët dhe zëvendësdrejtorët të organeve të pavarura të administratës shtetërore, organet brenda ministrive dhe këshillin e inspektimit të njoftojnë shpenzimet zyrtare. E njëjta theksohet edhe nga drejtorët dhe zëvendësit e drejtorëve të ndërmarrjeve publike, personat juridikë me autorizime publike dhe shoqëritë aksionare në pronësi të shtetit.

“Prioritetet kryesore të Qeverisë duhet të jenë transparente, të hapur për publikun dhe të sigurojnë qasje në informata si një e drejtë themelore e qytetarëve”, vlerësoi ministri Popovski në takim, duke informuar përfaqësuesit e institucioneve publike për sistemin e unifikuar të paraqitjes së shpenzimeve zyrtare.

Ministri Popovski theksoi se praktika e parë politike e prezantuar në Republikën e Maqedonisë, për të publikuar mënyrën më të hapur dhe më transparente të të gjitha shpenzimeve, është për t’i zvogëluar ato dhe për të zvogëluar vetëm kostot produktive që janë të nevojshme për zbatimin e qetë të aktiviteteve të punës së mbajtësve të funksionet dhe institucionet publike.

Popovski shtoi se publikimi i shpenzimeve është një efekt i dyfishtë. Është e dhënë për publikun dhe qytetarët për atë që shpenzohen paratë e tyre, por rezultatet janë paraqitur, ndërsa në të njëjtën kohë ekspozimi ndaj publikut çon në kujdes më të madh në shpenzimin e parave shtetërore. FLAKA

 

Flaka Redaksia
nga Flaka Redaksia Maj 15, 2018 21:21
Loading...

PUBLICITET