Një të tretën e vitit e punojmë vetëm për shtetin

Një të tretën e vitit e punojmë vetëm për shtetin

Nga 365 ditë në vit, në 117 punojmë vetëm për të paguar taksat tona për shtetin pa një qindarkë për ne. Në 248 ditët e mbetura, paga është për nevojat tona. 27 prilli edhe këtë vit në vend është dita që praktikisht quhet “ditë pa taksa”. Është një ditë e vërtetë, por një kufi imagjinar që praktikisht tregon kur në vitin punonjësit punojnë për shtetin dhe prej kur fillojnë të punojnë për vete, sigurisht, vetëm në letër. Ai llogaritet në bazë të përqindjes së pagës bruto që secili punonjës paguan për tatimet dhe kontributet shoqërore, përcjell FLAKA.

Nga një euro e 40 cent për buxhetin

Në Maqedoni për disa vite me rradhë, tarifat janë 32 përqind e pagës bruto, e cila pasqyrohet në ditë që rezulton se ne të gjithë paguajmë një të tretën e vitit, pikërisht 117 ditë, deri më 27 prill. Nëse shkalla e tatimit mbi të ardhurat personale ndryshohet në gjatë vitit, natyrisht, dita do të ndryshojë, dmth, ndoshta do të jetë më vonë. Në shumë vende të Bashkimit Evropian, madje edhe në Shtetet e Bashkuara, kjo e ashtuquajtur “ditë pa taksa” po ndryshon shpesh në baza vjetore. Në shumicën, për shkak se tatimet janë më të larta, dhe dita bie më vonë.

Sipas disa llogarive në vend për çdo euro të fituar nga paga, një tjetër 0.47 euro shkon në shtet. Nuk paguhen kontribute të sigurimeve shoqërore për punëdhënësit, dhe detyrimet e tjera janë më pak se një euro. Paguhet tatimi mbi të ardhurat personale prej 0.07 euro dhe 0.40 euro kontributet shoqërore barë e punëtorëve. Kjo shumë në vendet e tjera sigurisht është më e lartë.

Sipas të dhënave të shtetit, këtë vit në tre muajt e parë shteti grumbulloi 51.7 milionë euro nga tatimi mbi fitimin. Vetëm të ardhurat personale në tremujorin ishin 58.8 milionë euro. Mbledhja e kontributeve në PIOM arriti në 142 milionë euro, ndërsa 106.5 milion euro janë mbledhur për fondin shëndetësor. FLAKA

Redaksia Flaka
nga Redaksia Flaka Korrik 12, 2018 21:50
Loading...

ARKIVI I LAJMEVE