Shteti do të marrë hua 120 milion euro për të paguar borxhet e komunave

Shteti do të marrë hua 120 milion euro për të paguar borxhet e komunave

Qeveria do të marrë hua për t’ua paguar borxhet komunave. Kryeministri Zaev konfirmoi se shteti do të ngrejë një kredi prej gati 120 milion euro në mënyrë që qeveritë lokale të paguajnë borxhet e tyre ndaj furnizuesve. Komunat vetë do ta kthejnë kredinë për një periudhë më të gjatë prej 15 deri në 20 vjet dhe me norma interesi më të ulëta. Ofertat nga bankat dhe institucionet ndërkombëtare po presin që ata të vendosin nëse shteti do të marrë hua në tregun vendas ose ndërkombëtar. Mbi 95% e borxheve të komunave janë drejt kompanive vendase, përcjell FLAKA.

“Ne presim që normat e interesit të jenë 2 deri 3 për qind, që është shumë më e ulët krahasuar me 13 për qind të tanishme të paguara nga komunat si normat e interesit të vonuar. Ne besojmë se në këtë mënyrë do t’i shkarkojmë komunat, do t’u japim frymë për përmirësimin e tyre në të ardhmen, por gjithashtu këto para u shkojnë edhe kompanive vendase që u detyrohen komunave”, tha Zaev.

Në të ardhmen, duhet të respektohet edhe Ligji për Zhvillimin e Përshtatshëm Rajonal. Kjo do të thotë se rreth 100 milionë euro të parave buxhetore do të transferohen në qeveritë lokale.

Me këto para, komunat do të jenë në gjendje të realizojnë investime kapitale më vete, siç është ndërtimi i kopshteve, shkollave fillore dhe të mesme, pjesë e shtëpive shëndetësore dhe kulturore. Ata gjithashtu do të jenë përgjegjës për menaxhimin e pyjeve dhe do të ndërtojnë vetë rrugët lokale dhe rajonale. FLAKA

 

Flaka Redaksia
nga Flaka Redaksia Mars 13, 2018 21:07

PUBLICI8

Sondazhi

Vlerësimi juaj për vitin 2018 ?
Maqedoni
0°
0°
Mon
-4°
Tue
-1°
Wed

ARKIVI I LAJMEVE