Qytetarët mund të marrin falas raport dixhital nga Regjistri i Kredive 24/7

Driton Zenku
Botuar nga Driton Zenku 12 Prill, 2024 10:13

Qytetarët mund të marrin falas raport dixhital nga Regjistri i Kredive 24/7

Së fundmi, aplikimi dhe marrja e raportit nga Regjistri i Kredive në mënyrë digjitale është një shërbim që është në dispozicion të qytetarëve 24 orë në ditë, shtatë ditë në javë, në maqedonisht dhe shqip.

“Për ta përdorur këtë shërbim, qytetarët duhet të hapin profilin e tyre në uslugi.gov.mk. Shërbimi nga Regjistri i Kredive mund të merret pa pagesë përmes kanalit digjital, dhe me paraqitjen e kërkesës fizike në Arkivin e Bankës Popullore, thekson drejtori i Drejtorisë për mbikëqyrje dhe licencim të jashtëm, Ilija Andovski në një deklaratë për. “Vetëm Pyet”, një projekt i Institutit për Studime të Komunikimit”, njoftuan nga Banka Popullore.

Ilija Andovski sqaron se raporti nga Regjistri i Kredive përmban të dhëna për gjendjen aktuale të borxhit të qytetarëve, të dhëna për kategorinë mesatare të rrezikut të përcaktuar nga secila nga bankat ku qytetari ka kredi, nëse paraqitet diku si garant apo garant dhe gjithashtu. nëse i është raportuar ndonjë bankë për një kërkesë të fshirë. T

ë dhënat në raport bazohen në gjendjen e fundit në dispozicion që ka Banka Popullore.

“Deri më tani ky raport mund të sigurohej vetëm me paraqitjen e kërkesës personalisht në objektet e Bankës Popullore. Për të thjeshtuar mënyrën e marrjes së këtij shërbimi, Banka Popullore ka mundësuar një kanal të ri dhe tashmë është i disponueshëm përmes portalit të shërbimit kombëtar uslugi.gov.mk”, thotë Andovski.

Regjistri i kredive është një bazë të dhënash në të cilën bankat dhe bankat e kursimit, në baza të rregullta mujore, raportojnë në Bankën Popullore ekspozimet për të gjithë klientët e tyre, persona juridikë dhe fizikë. Banka Popullore përdor të dhënat nga Regjistri i Kredive për qëllime mbikëqyrëse për të analizuar rrezikun kreditor ndaj të cilit janë të ekspozuara bankat dhe bankat e kursimit.

Nga ana tjetër, bankat dhe bankat e kursimeve i përdorin këto të dhëna në procesin e përcaktimit të aftësisë kreditore të klientëve të tyre të rinj ose ekzistues. Flaka Media

Driton Zenku
Botuar nga Driton Zenku 12 Prill, 2024 10:13