Vaksina të reja kundër HPV

Abedin Bilalli
Botuar nga Abedin Bilalli 15 Prill, 2024 21:17

Vaksina të reja kundër HPV

Në një muaj të gjitha pikat e vaksinimit do të marrin vaksinën nëntëvalente kundër HPV-së, të cilën nga ky vit, përveç vajzave nga 12 deri në 15 vjeç, mund ta marrin edhe djemtë e të njëjtës moshë. Vaksina nëntëvjeçare do të zëvendësojë vaksinën katërvalente të HPV-së, e cila në vendin tonë përdoret që nga viti 2008 dhe që prej vitit 2009 është përfshirë në kalendarin e rregullt të imunizimit të detyrueshëm, përcjell FLAKA.

Vaksina bivalente HPV përmban pesë serotipe shtesë që rrisin efektivitetin e vaksinës, shpjegoi profesoresha Aleksandra Grozdanova, koordinatore kombëtare për imunizimin.

Vaksina kundër HPV mund të merret deri në moshën 18 vjeçare, pra deri në përfundimin e shkollës së mesme. Djemtë dhe vajzat e moshës 12 deri në 15 vjeç marrin dy doza, ndërsa ata mbi 15 vjeç, pra 15 deri në 18 vjeç, do të marrin tre doza, njësoj si më parë. FLAKA

Abedin Bilalli
Botuar nga Abedin Bilalli 15 Prill, 2024 21:17