Departamenti i Shtetit: Maqedonia e Veriut nuk i përmbush standardet minimale për eliminimin e trafikimit të njerëzve

Driton Zenku
Botuar nga Driton Zenku 24 Qershor, 2024 21:52

Departamenti i Shtetit: Maqedonia e Veriut nuk i përmbush standardet minimale për eliminimin e trafikimit të njerëzve

Maqedonia e Veriut nuk arrin të përmbushë plotësisht standardet minimale për eliminimin e trafikimit të qenieve njerëzore, megjithatë qeveria po bën përpjekje të konsiderueshme për të adresuar këtë çështje, sipas raportit të fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit. Ky raport, i publikuar sot, vë në dukje se qeveria ka treguar një përmirësim në angazhimin e saj për të luftuar këtë fenomen në krahasim me vitet e mëparshme.

Përpjekjet e qeverisë përfshijnë rritjen e aktiviteteve të zbatimit të ligjit, si hetimet, ndjekjet penale dhe dënimet për më shumë trafikantë, si dhe shtimin e burimeve për strehimoret e viktimave të trafikimit. Gjithashtu, Ministria e Punëve të Brendshme dhe Inspektorati Shtetëror i Punës kanë nënshkruar një memorandum për të përmirësuar koordinimin e hetimeve të trafikimit, duke përfshirë inspektimet dhe trajnimet e përbashkëta.

Megjithatë, raporti thekson se ende ka mangësi në disa fusha kyçe. Zyra e Prokurorit të Krimit të Organizuar dhe Korrupsionit vuan nga mungesa e burimeve të mjaftueshme për të trajtuar të gjitha rastet nën juridiksionin e saj, ndërsa disa avokatë të policisë lokale dhe të qarkut nuk kanë raportuar rastet e mundshme të trafikimit tek autoritetet përkatëse dhe kanë përdorur akuza më pak të rënda për të ndjekur penalisht trafikantët. Edhe pse qeveria ka rritur fondet për strehimoret, ato mbulojnë vetëm një pjesë të vogël të kostove operative dhe nuk janë mjaftueshëm të financuara për të mbuluar të gjitha nevojat e viktimave.

Raporti vëren gjithashtu se, pavarësisht angazhimeve të mëparshme, qeveria nuk ka ndarë fonde për ekipet që identifikojnë viktimat e mundshme çdo vit. Sipas raportit, policia lokale dhe disa agjentë kufitarë vazhdojnë të dështojnë në identifikimin e treguesve të trafikimit, çka çon në dëbimin e disa viktimave të paidentifikuara të trafikimit pa u referuar atyre në shërbimet e duhura ose masat mbrojtëse për të parandaluar ritrafikimin.

Kjo situatë thekson nevojën për vazhdimin e përpjekjeve dhe rritjen e burimeve për të luftuar trafikimin e qenieve njerëzore në Maqedoninë e Veriut, një fenomen që shfrytëzon viktimat vendase dhe të huaja në sektorë të ndryshëm si restorante, bare, klube nate, ndërtim dhe bujqësi në shumë pjesë të Evropës.

Driton Zenku
Botuar nga Driton Zenku 24 Qershor, 2024 21:52