Janevska: Arsimi është në gjendje të keqe, fillojmë me ndryshime menjëherë

Driton Zenku
Botuar nga Driton Zenku 27 Qershor, 2024 22:29 Përditësuar

Janevska: Arsimi është në gjendje të keqe, fillojmë me ndryshime menjëherë

“Ekziston një konsensus politik se nga reformat e shumta, asnjëra prej tyre nuk dha efektin e pritur dhe për këtë arsye arsimi ynë është në gjendje shumë të keqe. Madje edhe rezultatet e fundit të PISA-s tregojnë se çfarëdo që të bëjmë, nuk lëvizim nga fundi i tabelës së vendeve. Tani duhet të bëhet diçka më serioze në koordinim me të gjitha palët e interesit dhe paralelisht në të gjitha segmentet e arsimit”, tha Ministrja e Arsimit dhe Shkencës – Vesna Janevska në TV 24, përcjell FLAKA.

“Në radhë të parë do t’i kushtojmë rëndësi arsimit fillor dhe të mesëm. Një numër ndryshimesh të rëndësishme rezultojnë nga programi. Për shembull, ne planifikojmë një qëndrim më të gjatë për nxënësit në shkollë, në mënyrë që të gjithë nxënësit nga klasa e parë deri në klasën e katërt të jenë në orë të plota, dhe nxënësit nga klasa e pestë deri në klasën e nëntë do të jenë në një qëndrim të zgjatur dmth pas 8 orësh në të cilat nuk do të qendrojnë vetëm mbi një libër, por do të kenë shumë aktivitete kurrikulare dhe jashtëshkollore”, tha Janevska.

Ajo theksoi se plani është që të rishikohet dhe jo të shfuqizohet koncepti i arsimit bazë, sepse siç tha ajo duhet të ruhet vazhdimësia e diçkaje që tashmë ka filluar.

“Ajo që është e mirë nga konceptimi ekzistues do të vazhdojë. Ndërsa ajo që nuk jep efektin e pritur duhet ta rregullojmë”, shtoi Janevska, duke theksuar se në të ardhmen vëmendje e veçantë do t’i kushtohet zbulimit dhe punës me nxënës të talentuar që duhet t’i mbajmë në shtet. FLAKA

Driton Zenku
Botuar nga Driton Zenku 27 Qershor, 2024 22:29 Përditësuar