Alternativa me drejtori të rëndësishme nga kulaçi qeveritar?!

Driton Zenku
Botuar nga Driton Zenku 2 Korrik, 2024 19:29

Alternativa me drejtori të rëndësishme nga kulaçi qeveritar?!

Alternativa si pjesë e koalicionit VLEN do të udhëheq dhe menaxhoj me drejtori dhe institucione të rëndësishme në RVM.

Siç mëson INA nga burime jozyrtare Alternativa do të ketë këto institucione:

Posta e Maqedonisë së Veriut – drejtor

ANB (Agjencia për Siguri Nacionale)- zëvendësdrejtor

Drejtoria e Librave Amë – drejtor

Enti Shtetëror i Statistikave – zëvendësdrejtor

Teatri Shqiptar – Shkup – drejtor

Sh.A. Aerodromi – drejtor

Shtëpia e Shëndetit – Shkup – drejtor

Klinika e Transfuziologjisë – drejtor

Siç mësohet kësaj partie i takojnë rreth 40 institucione në kuadër të Qeverisë së re, me kuadro drejtorë dhe zëvendësdrejtorë. (INA)

Driton Zenku
Botuar nga Driton Zenku 2 Korrik, 2024 19:29