Gjashtë fakte befasuese për skllevërit egjiptianë

Drin Zenku
Botuar nga Drin Zenku 11 Korrik, 2024 15:55

Gjashtë fakte befasuese për skllevërit egjiptianë

Rëndësia e skllavërisë në Egjiptin e lashtë është e mirëdokumentuar, por shumë aspekte të jetës skllevërve mbeten më pak të njohura. Këtu janë gjashtë fakte më pak të njohura se si jetonin skllevërit egjiptianë.

Së pari, ndonëse fëmijët mund të skllavëroheshin, kishte kufizime të dukshme. Fëmijët e skllevërve shpesh konsideroheshin pronë e pronarëve të tyre, megjithatë ata përgjithësisht trajtoheshin me kujdes dhe nuk mund t’i nënshtroheshin punës së rëndë fizike. Në vend të kësaj, ata shpesh u mësoheshin zanate ose arsimoheshin.

Së dyti, jo të gjithë skllevërit bënin vetëm punë të rënda. Disa trajnoheshin për role administrative si qatipë ose kontabilistë. Këto pozicione respektoheshin shumë dhe ndonëse shumica e qatipëve ishin të lirë, këto role mbaheshin edhe nga disa skllevër, duke treguar mundësi për shkuar më lart.

Së treti, në kundërshtim me besimin popullor, piramidat nuk u ndërtuan nga skllevërit. Dëshmitë arkeologjike sugjerojnë se punëtorët ishin punëtorë të kualifikuar që morën kompensim për punën e tyre. Nocioni i skllevërve që ndërtojnë këto struktura monumentale është hedhur poshtë, me zbulimet që tregojnë se fuqia punëtore jetonte në vendbanimet e afërta dhe gëzonte përfitime të ndryshme.

Së katërti, skllevërit në familjet mbretërore shpesh kishin jetë më të mirë se fshatarët e lirë. Shërbimi ndaj familjes mbretërore ose fisnikërisë u jepte atyre një status më të lartë, kushte më të mira jetese dhe më shumë mundësi për përparim. Ky trajtim preferencial ka të ngjarë të ishte një zgjedhje strategjike për të siguruar besnikëri dhe besim.

Së pesti, skllevërit egjiptianë kishin disa të drejta ligjore. Pavarësisht statusit të tyre si pronë, ata mund të fitonin të ardhura, të krijonin familje dhe të zotëronin prona në raste të caktuara. Këto mbrojtje ligjore ishin relativisht të avancuara në krahasim me kulturat e tjera të lashta.

Së fundi, kishte rrugë të shumta drejt lirisë për skllevërit. Ata mund ta blinin lirinë e tyre, të liroheshin nga pronarët e tyre për shërbim besnik ose të çliroheshin nga faraoni.

Skllevërit që kishin borxhe shpesh shërbenin vetëm për një kohë të kufizuar derisa borxhet e tyre të shlyheshin, duke ilustruar një shkallë të lëvizshmërisë sociale.

Drin Zenku
Botuar nga Drin Zenku 11 Korrik, 2024 15:55