30 milionë dollarë nga Banka Botërore për eksportuesit nga Maqedonia

Desk
By Desk 20 Prill, 2019 21:37

30 milionë dollarë nga Banka Botërore për eksportuesit nga Maqedonia

Kamionët në këtë rajon në kufi shpenzojnë rreth 26 milionë orë në vit. Statistikat e zeza u botuan nga Banka Botërore. Drejtori i rajoneve të Bankës së Ballkanit Perëndimor thotë:

“Vonesat në pikat e kalimit kufitar në vendet e Ballkanit Perëndimor janë pesë herë më shumë se në shumicën e vendeve të Bashkimit Evropian dhe kamionët në rajon çdo vit kalojnë rreth 26 milionë orë në vend-kalimet, ekuivalente me gati 3,000 vjet”, tha Linda Van Gelder drejtor i Bankës Botërore për Ballkanin Perëndimor.

Eksportuesit nga Maqedonia që punojnë në territorin e këtij rajoni plotësisht konfirmojnë llogaritjen e Bankës Botërore. Praktika e tyre tregon se një kamion nga vendi deri në Mal të Zi po udhëton për 5 ditë.

Infrastruktura e keqe është një nga arsyet, por procedura e gjerë dhe e ngadaltë doganore është problemi kryesor për transportin e gjatë. Puna është edhe më e komplikuar dhe e shtrenjtë për shkak të ndryshimeve të shpeshta në ligje.

Banka Botërore është e para që takon eksportuesit nga rajoni. Dje Bordi i Drejtorëve miratoi një projekt prej 140 milionë dollarë që synonte lehtësimin e tregtisë dhe transportit në Ballkanin Perëndimor. Në fazën e parë, 90 milionë dollarë, 40 prej tyre për Serbinë, 30 për vendin dhe 20 milionë për Shqipërinë. Vlerësimet e bankës janë se përmes këtij projekti shpenzimet do të reduktohen me më shumë se 10%. FLAKA

Desk
By Desk 20 Prill, 2019 21:37