639 inspektime spitalore urgjente, nuk janë shënuar parregullsi të mëdha

Desk
By Desk April 21, 2020 21:06

639 inspektime spitalore urgjente, nuk janë shënuar parregullsi të mëdha

Nga 16 marsi deri më 19 prill, Inspektorati Sanitar dhe Shëndetësor i Shtetit kreu 639 inspektime urgjente në institucionet shëndetësore publike dhe private. Vetëm në një pjesë shumë të vogël të tyre u gjetën parregullsi dhe u lëshuan zgjidhje për heqjen e tyre. Në periudhën e kaluar, Inspektorati Sanitar Shtetëror ka nxjerrë vendime për vendosjen nën mbikëqyrje për vetë izolimin në familje të 3.603 personave, kontakte të personave pozitivë për koronavirus, por edhe 902 zgjidhje për trajtim në shtëpi, në rastet kur mjekët vlerësuan se gjendja e tyre lejon një trajtim të tillë, përcjell FLAKA.

Inspektimi kontrolloi nëse punonjësit e shëndetit ishin të pajisur siç duhet me pajisje mbrojtëse personale, nëse kishte pajisje të mjaftueshme, nëse kishte dezinfektues të mjaftueshëm, një dhomë izolimi për një pacient që mund të ishte pozitiv për koronavirusin, apo një dhomë për triazh dhe vëzhgim.

“Nga të gjithë këta 639 inspektime të jashtëzakonshme, një numër shumë i vogël i institucioneve të kujdesit shëndetësor kishin devijime minimale për të cilat u janë ofruar zgjidhje për heqje. Pastaj bëhet një kontroll i dytë shtesë për të parë nëse urdhrat nga vendimi janë ekzekutuar”, tha drejtoresha ISSHSH e Irina Sotirova Buhova.

Sipas saj, të gjitha spitalet kanë protokolle për trajtimin dhe pranimin e pacientëve për shërbime të tjera që nuk lidhen me kujdesin epidemik, parësor, sekondar dhe terciar. FLAKA

Desk
By Desk April 21, 2020 21:06