A i kanë marrë ligjërisht deputetët paratë për harxhimet rrugore, ja çka thotë Gjykata Kusheteuse

Redaksia
Publikuar nga Redaksia 23 Nëntor, 2022 21:41

A i kanë marrë ligjërisht deputetët paratë për harxhimet rrugore, ja çka thotë Gjykata Kusheteuse

Në seancën e sotme të Gjykatës Kushtetuese është gjetur iniciativa e dorëzuar nga “E Majta”, me të cilën kontestohet një nga privilegjet e deputetëve, gjoja se në mënyrë të paligjshme kanë marrë para për taksën rrugore dhe se në një periudhë 15 vjeçare, përcjell FLAKA.

Megjithatë, Gjykata Kushtetuese vendosi të mos fillojë procedurën, me arsyetimin e mëposhtëm:

– Komisioni për Zgjedhjet dhe Emërimet si organ i përhershëm punues i Kuvendit përgjegjës për përcaktimin e masës së kompensimit për shpenzimet të cilat, në përputhje me rregulloret, u njihen deputetëve, është organi kompetent për marrjen e vendimit kontestues;

– E drejta që kanë deputetët për kompensim për përdorimin e veturave personale për qëllime zyrtare dhe lartësia e këtij kompensimi janë të përcaktuara me Ligjin për deputetët. Vendimi i kontestuar shtjellon kushtet për ushtrimin e kësaj të drejte, përkatësisht saktëson rastet kur konsiderohet se mjeti përdoret për qëllime zyrtare;

  • Pikat kontestuese 3 dhe 4 të Aktvendimit janë në pajtim me Ligjin për Rrugët Publike dhe fillimisht nuk e vërtetojnë të drejtën e deputetëve.
  • Bëhet fjalë për çështje juridike, për të cilën Gjykata ka diskutuar më parë dhe ka marrë qëndrim në rastin U. nr.85/2006, ku objekt vlerësimi ka qenë i njëjti vendim i Komisionit për Zgjedhjet dhe Emërimet e Kuvendit, ku i njëjti qëndrim është pranuar edhe në këtë rast, thonë nga Gjykata Kushtetuese.

Në nismën e dorëzuar nga E Majta, thuhet se ky privilegj bie ndesh me disa dispozita ligjore të Ligjit për deputetët dhe Ligjit për Kuvendin. Aty janë shënuar saktësisht privilegjet financiare të përfaqësuesve të popullit, ndër të cilat nuk përmenden kostot e rrugëve me pagesë.

Privilegji shtesë për marrjen e parave për pikat pagesore është miratuar më 3 tetor 2006 nga Komisioni Parlamentar për Zgjedhjet dhe Emërimet, me titull “Vendimi për masën e kompensimit për deputetët për përdorimin e makinave personale për qëllime zyrtare dhe kompensimin e parave për pikat pagesore”.

Sipas së Mjatës, Kuvendi, përkatësisht komisioni, ka bërë keqpërdorime duke marrë një vendim të tillë.

“Me vendimin e kundërshtuar të komisionit, të marrë në seancën e një trupi punues të personelit të përbërë nga vetëm 13 deputetë, i cili pa asnjë bazë kushtetuese del jashtë kornizës së parashikuar nga Kushtetuta, si akti më i lartë dhe suprem juridik në Republikë (lex superioris). ), duke parashikuar rimbursimin e kostove për një tarifë që nuk parashikohet fare as me kushtetutë dhe as me ligj – bën një zgjerim klasik ultra vires të të drejtave të deputetëve dhe kryen një abuzim kapriçioz dhe të pacipë të autoritetit”, thuhet në iniciativë.

Shtohet se nuk ka vend për asnjë ndërhyrje të mundshme nëpërmjet një akti nënligjor në sferën e punës dhe të së drejtës parlamentare, i cili do të derogonte ose zhvendoste me keqdashje rendin publiko-juridik ekzistues, të përcaktuar nga legjislacioni kombëtar, por edhe nga ai i marrëveshjet të ratifikuara ndërkombëtare. Thonë se mund të ishte rregulluar ndryshe, por nuk është bërë. FLAKA

Redaksia
Publikuar nga Redaksia 23 Nëntor, 2022 21:41

01
Dhj
Sonte në “Rruga drejt”, në Alsat M, në studio me gazetarën Fatlume Dervishi, në pjesën...
01
Dhj
Të gjitha kontrollet kryhen pas raportimeve për bomba dhe përfundimisht konfirmohet konstatimi ynë fillestar –...
01
Dhj
Opozita nuk duhet të kushtëzoj ndryshimet kushtetuese në situate kur vendi ndodhet para sfidave të...