A mund të ndikojë “Reket” në “Perandoria”?

Desk
By Desk October 27, 2020 21:02

A mund të ndikojë “Reket” në “Perandoria”?

Prokurori Publik Lubomir Jovevski në 24 analiza për rastin “Reket” tha se çështja nuk do të ndikojë aspak në rastin “Perandoria”. Këto janë dy lëndë të ndryshme. Në “Reket” personi që ofroi provat nuk u akuzua sepse provat mbi të cilat u bazua çështja u siguruan nga ai person, përcjell FLAKA.

“Ne nuk do të kishim hapur një çështje nëse nuk do të ishte raporti. Dhe provat materiale, regjistrimet ishin nga dëshmitari dhe më pas ishte vlerësimi i prokurorisë i cili interes është më i madh. Është më mirë të hapet ajo çështje, të përcaktohen faktet dhe të mbajmë përgjegjësi penale ndaj atyre që i kanë kryer ato”, tha Jovevski.

Jovevski thotë se marrja përsipër e çështjeve të PSP është në mënyrë që ndjekja penale të zhvillohet normalisht. Hetimi për Postenska Banka ka mbaruar dhe prokurori tashmë ka informuar mbrojtjen dhe prokurori po punon për marrjen e një vendimi prokurorial.

“Prokuroria do të dalë me informata dhe cili do të jetë vendimi i prokurorit publik në këtë rast”, tha Jovevski.

Në lidhje me çështjen “Regjistrimi”, hetimi ka përfunduar dhe prokurori i cili po vepron për çështjen dhe përgatit vendimin e prokurorit publik dhe në thelb ajo çështje ishte bazuar në biseda të përgjuara, por prokuroria është e ndaluar të përdorë “bombat” si prova. FLAKA

Desk
By Desk October 27, 2020 21:02