Aliti: Me ligjet e reja LNLA dhe LAP do ta ndalojmë keqpërdorimin e Balancuesit

Redaksia
Publikuar nga Redaksia 28 Nëntor, 2022 21:54

Aliti: Me ligjet e reja LNLA dhe LAP do ta ndalojmë keqpërdorimin e Balancuesit

Ministri për shoqëri informatike dhe administratë, Admirim Aliti mori pjesë në ngjarjen publike në temën: ”Në shërbim të kujt është balansuesi“, nën organizimin e Shoqatës së Qytetarëve CIVIL-Qendra për liri Shkup.

Ministri midis tjerash foli edhe për aktivitetet e MSHIA në pjesën e stopimit të keqpërdorimit të Balancuesit, si në rastet kur për shembull, kandidati në konkurs ka aplikuar për tre vende pune me tre nacionalitete të ndryshme:

“Këtë do ta stopojmë me ligjet e reja LNLA dhe LAP, ku do ta obligojmë Agjencinë për administratë që në sistemin e tyre softverik të jetë e mbyllur pjesa për nacionalitetin, ashtu siç është për numrin e vetëm amë. Gjegjësisht, pasi që njëherë kandidati gjatë krijimit të profilit tashmë e ka deklaruar nacionalitetit, që të mos ketë mundësi pas një minute ta ndryshojë këtë”, deklaroi ministri Admirim Aliti.

Në rast të gabimit gjatë aplikimit, kandidati do të mund që të dërgoje kërkesë deri në Agjenci që të përmirësohet gabimi, me çka do të rregullohet pjesa e keqpërdorimit.

Redaksia
Publikuar nga Redaksia 28 Nëntor, 2022 21:54