Arsimi profesional, autoritetet: Ofron perspektivë për punësim

Desk
By Desk April 25, 2019 19:18

Arsimi profesional, autoritetet: Ofron perspektivë për punësim

Për të nxitur nxënësit drejt shkollave profesionale, MASh, Qendra e Arsimit Profesional dhe Oda Ekonomike kanë bashkërenduar forcat me ofrimin e programeve arsimore që të përgatisin nxënësit për tregun e punës.

“Në përgatitjen e të njëjtave kanë marrë pjesë më tepër se 200 kompani nga komuniteti i biznesit, duke na ofruar këshillat, përvojat, angazhimin e tyre personal që programet tona mësimore, që sistemi nacional e arsimor i RMV-së të prodhojë kuadro që do t’i përgjigjen nevojave të tregut të punës”,- tha ministri i arsimit, Arbër Ademi.

“Jam e bindur se tregu i punës do të njohë këta nxënës si dhe kuadrot tjera që dalin nga arsimi profesional, të njëjtëve do t’iu sigurojë hapësirë dhe mundësi për të demonstruar njohuritë dhe potencialet e tyre”,- tha Ajshe Selmani nga Qendra për Arsim të Mesëm Profesional.

“Nxënësit ndërtohen si personalitete kreative dhe të pavarura dhe në vitet që vijojnë ata do të jenë të përgatitur t’u përgjigjen kërkesave të kompanive të cilat shumë shpesh kanë mungesë të kuadrit të profesionalizuar”,- tha Aneta Trajkova nga Oda Ekonomike e RMV-së.

147 nxënës të shkollave profesionale morën pjesë në garat “Lider i profesionit”. 11 prej tyre morën çmime. Ata ftojnë bashkëmoshatarët e tyre të zgjedhin arsimin profesional.

“Ju kisha preferuar të gjithë nxënësve të zgjedhin arsimin profesional për të gjetur punë, për të pasur sukses dhe për gjithçka”,- u shpreh nxënësja, Ermira Murtezani.

“Kjo garë ishte një mundësi e shkëlqyer për mua dhe për bashkëmoshatarët e mi që t’i tregojmë kualitetet që i posedojmë. Ftoj të gjithë nxënësit që të përzgjedhin arsimin profesional që edhe më tej të përsosen me shkathtësi të reja”,- deklaroi nxënësi, Stefan Marinçevski.

Përveç mirënjohjeve, nxënësve fitues të garës iu ndanë edhe shpërblime në të holla në vlerë prej 50 për qind nga shuma neto e rrogës mesatare në vend. (Tvm2)

Desk
By Desk April 25, 2019 19:18