Ata që kritikohen në raportin e KE-së do të analizojnë, ata që vlerësohen kërkojnë të dëgjohen

Redaksia
By Redaksia 14 Nëntor, 2023 21:43

Ata që kritikohen në raportin e KE-së do të analizojnë, ata që vlerësohen kërkojnë të dëgjohen

Këshilli Gjyqësor pret që Raporti i Komisionit Evropian të përkthehet në gjuhën maqedonase. Ata e kanë konsideruar në parim dhe po përgatisin mendimin e tyre, por sepse në fakt zbulon problemet. Në Raportin e Komisionit Evropian janë bërë një sërë vëzhgimesh për punën e Këshillit Gjyqësor. Antikorrupsionistët thonë se përkundër mungesës së progresit në luftën kundër korrupsionit, Komisioni Kundër Korrupsionit ka një vlerësim të mirë për kryerjen e detyrës, përcjell FLAKA.

Ata që kritikohen do të analizojnë, ata që vlerësohen në raportin e Komisionit Evropian do të jenë të kënaqur.

Kryetari i Këshillit Gjyqësor, Sashko Georgiev, thotë se presin të marrin përkthimin e raportit në gjuhën maqedonase, ndonëse e kanë shqyrtuar në parim.

“Ne kemi një raport fillestar në anglisht, duhet ta marrim në versionin maqedonas. Sido që të jetë, ne e kemi shqyrtuar këtë raport në parim, ne jemi duke përgatitur opinionin tonë. Mund të them se në përgjithësi raporti ka të bëjë me problemet reale të konstatuara në gjyqësor dhe në Këshillin Gjyqësor dhe pres që të jetë një sinjal që nëpërmjet ndryshimeve të mundshme në ligj, pra me veprimet tona për të përmirësuar pamjen e përgjithshme, unë do të theksohet sërish, rikthimi i besimit në gjyqësor”, tha Georgiev.

Komisioni Evropian në raport e vlerëson si të diskutueshme shkarkimin e ish-kryetares së Këshillit Gjyqësor, Vesna Dameva, duke theksuar se ky organ duhet të kundërshtojë çdo ndikim të jashtëm, të punojë në transparencë dhe të avokojë për mbrojtjen e integritetit dhe pavarësisë së gjyqtarët. Vihet re se nuk ka masa të mjaftueshme për të zgjidhur problemin e mungesës pas pensionimit të stafit të mëparshëm.

Kryetarja e Antikorrupsionit Biljana Ivanovska thotë se në të gjithë raportin, ku thuhet se nuk ka përparim, vlerësimi për ta është pozitiv.

“Ata na inkurajojnë që të vazhdojmë hapjen e rasteve ndaj zyrtarëve të lartë, pasi rekomandimi i tyre është që të vazhdohet me forcimin e kapaciteteve të Komisionit dhe zbatimin e rekomandimeve të Komisionit. Problemi më i madh me të cilin jemi ballafaquar gjatë mandatit tonë pesëvjeçar ka qenë që institucionet, personat përgjegjës apo kushdo që është caktuar në rekomandimet tona, nuk i zbatojnë rekomandimet, nuk i respektojnë iniciativat, prandaj edhe notat janë të tilla”, thotë Ivanovska.

Raporti thekson se korrupsioni mbetet i përhapur në shumë fusha dhe është një çështje shqetësuese, por se Komisioni Kundër Korrupsionit ka vazhduar të përmbushë rolin e tij. Ajo ishte proaktive, hapi disa raste, por ato duhet të vazhdojnë. Rekomandohen më shumë para për KSHPK-në. FLAKA

Redaksia
By Redaksia 14 Nëntor, 2023 21:43