Avokati i Popullit me seriozitet i ndjek masat e Qeverisë lidhur me KOVID-19

Desk
By Desk April 16, 2020 19:36

Avokati i Popullit me seriozitet i ndjek masat e Qeverisë lidhur me KOVID-19

Zyra e Avokatit të popullit nga afër dhe me seriozitet e ndjek çdo masë të miratuar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut lidhur me parandalimin e përhapjes së virusit KOVID-19, thotë avokati i popullit Ixhet Memeti në intervistën për MIA-n, e cila do të publikohet nesër. Shton se kufizimet janë me kohëzgjatje të kufizuar dhe në proporcion me rrezikun nga përhapja e virusit vlerëson se nuk ka vend për reagimin e tyre.

“Duke e pasur parasysh seriozitetin e situatës, por edhe nevojën nga ndjekja e vazhdueshme e situatës me të drejtat e njeriut, solla Plan për punë në kushte të gjendjes së jashtëzakonshme, i njëjtë gjithashtu është publikuar në ueb faqen tonë, me ç’rast çdo qytetar, si deri më tani pa pengesa mund të drejtohet për çdo ndihmë dhe këshillë, përmes rrugës elektronike ose përmes telefonit”, thotë Memeti.

Njëherit, Memeti, në intervistën për MIA-n u përgjigj edhe në pyetjet për Raportin për shkallën e respektimin e të lirive dhe të drejtave të njeriut për vitin e kaluar 2019, gjegjësisht për numrin e parashtresave, për situatën në gjyqësi dhe institucionet ndëshkuese, si dhe për veprimet e institucioneve për rekomandimet e dhëna nga ky institucion.

Desk
By Desk April 16, 2020 19:36