Bankat vitin e kaluar kanë fituar 114 milion euro

Desk
By Desk March 5, 2020 21:17

Bankat vitin e kaluar kanë fituar 114 milion euro

Bankat e Maqedonisë kanë fituar 114 milion euro në vitin 2019. Fitimi është në rënie 21.5 milion nga 2018 kur ka postuar një fitim rekord prej gati 136 milion euro. Dhe mbi 100 milion filluan të fitojnë në 2017 – kur ata postuan një fitim prej 106 milion, përcjell FLAKA.

Për ekspertët – përfitimi i lartë i bankave vendase vjen kryesisht nga ndryshimi i madh midis normave të interesit që bankat ngarkojnë në kredi, dhe atyre të depozitave.

“Pjesa më e madhe e përfitueshmërisë së sektorit bankier është për shkak të marzhit ende të lartë të interesit neto midis depozitave dhe kredive në sektorin bankier, dhe ne e dimë që popullsia vazhdon të marrë hua me një ritëm të përshpejtuar. Mund të shohim një rritje të marzheve operative. efikasiteti me bankat, nënkupton uljen e kostove të tyre operative, pagat para pagës, etj., që është një fakt veçanërisht i dobishëm që kontribuon në përfitimin e tyre”, thekson profesori Borçe Treneski.

Vitin e kaluar, bankat vendase mblodhën mbi 436 milion EUR vetëm në interes dhe komisione. Vetëm 313 milion interes, nga të cilët 163 milion janë nga amvisëritë. Dhe vetëm nga komisionet dhe tarifat kanë mbledhur 123 milion euro ose 13 milion më shumë se në 2018.

Sipas Treneski, politika e Bankës Popullore për uljen e normave të interesit në faturat e BQ-së ende nuk jep rezultate të mjaftueshme.

“Ky mekanizëm i uljes së normës së interesit në bankën qendrore dhe bankat nuk është ndjekur plotësisht, d.m.th politika e Bankës Popullore ende nuk ofron efekte të mjaftueshme. Dhe akoma normat e interesit, nëse më pyetni kanë vend për të ulur”, thotë Treneski.

Të dhënat e Bankës Popullore tregojnë se nga 114 milion fitimet vitin e kaluar, pothuajse të gjitha ose 113.3 milion euro përfunduan në bankat e mëdha. FLAKA

Desk
By Desk March 5, 2020 21:17