Biljana Ivanovska: Shumë shpejt do t’i publikojmë rezultatet për nepotizëm

Desk
By Desk 8 Prill, 2019 20:47

Biljana Ivanovska: Shumë shpejt do t’i publikojmë rezultatet për nepotizëm

Kryetarja e Komisionit për Parandalimin e Korrupsionit, Biljana Ivanovska, në një bisedë me MKD, tha se rezultatet që i pret edhe kryeministri Zoran Zaev për rastet e raportuara të nepotizmit për punësim për të parë se çfarë do të pasojnë do të shpallen shumë shpejt, percjell FLAKA.

“Ne do t’i shpallë rezultatet shumë shpejt, dhe kjo do të ndodhë individualisht në secilin rast. Nuk dua të jap një koment të parakohshëm mbi detyrimet e institucioneve”, tha Ivanovska.

Kreu i Anti-Korrupsionit tha se komisioni nuk ka pranuar çdo gjë si një denoncim, siç akuzojnë disa, por ka edhe kritere për të. Sipas Ivanovskës, për shembull, e papranueshme si një denoncim mund të jetë një letër e mbushur me një dorëshkrim nga një promotor i panjohur.

“Qytetarët mund të dorëzojnë raporte mbi korrupsionin, konfliktin e interesave, parregullsitë zgjedhore dhe Komisioni inicion iniciativë. Ka raste të ndryshme, kështu që qytetarët dërgojnë informacione të shkruara në letër, informacione të paplota të dërguara me email, nga një dërgues i panjohur. Në raste të tilla, ne kërkojmë që të japim informata shtesë nëse ka ndonjë vend ku ta dërgojmë kërkesën. Nëse jo, një raportim i tillë jo i plotë pa një dërgues të njohur me të cilin nuk mund të kontaktojmë për informata shtesë, ne nuk i përpunojmë ato”, thotë Ivanovska. FLAKA

Desk
By Desk 8 Prill, 2019 20:47