BP: Kreditë më të larta me 6.8 përqind në bazë vjetore

BP: Kreditë më të larta me 6.8 përqind në bazë vjetore

Në janar të këtij viti, oferta e parave ishte në rënie prej 1.5 përqind në bazë mujore, duke u rritur me 7.8 përqind në bazë vjetore. Depozitat e përgjithshme ranë me 1.0 përqind në bazë mujore, por vazhduan të rriten me 9.3 përqind në bazë vjetore, me depozitat e të dy sektorëve në rritje, duke kontribuar më shumë në sektorin e amvisërisë, raportoi Banka Popullore (BP), përcjell FLAKA.

“Totali i huave mbeti i pandryshuar në bazë mujore, ndërsa ato u rritën me 6.8% në bazë vjetore, duke kontribuar në rritjen e sektorit të ekonomive shtëpiake. Duke marrë parasysh efektin e transferimit të arkëtimeve të dyshimta dhe të kontestueshme nga regjistrimet jashtë bilancit, në përputhje me ndryshimet rregullatore nën vendimin e Bankës Popullore, kreditë totale u rritën me 8.0 përqind çdo vit në janar”, thotë BP.

Kategoria më e zakonshme – kreditë konsumatore për individët, tregojnë të dhëna nga BP, rënie mujore prej 0.2 përqind, karakteristike për muajin e parë të vitit, me një rritje vjetore prej 14.5 përqind. Rritja mujore dhe vjetore e kredive për strehim, përkatësisht, me 0.9 dhe 13.2 përqind. Në janar, kreditë për automjete u ulën përkatësisht 2.3 dhe 1.8 përqind në bazë mujore dhe vjetore. Kreditë për kartat e kreditit u ulën me 0.6 dhe 2.7 përqind, në bazë mujore dhe vjetore. Bilancet negative të llogarisë rrjedhëse, nga ana tjetër, janë më të larta në baza mujore dhe vjetore përkatësisht me 12.8 dhe 1.5 përqind, ndërsa kreditë e dhëna mbi baza tjetër janë më të ulëta mbi bazën mujore dhe vjetore me 0.8 përkatësisht 10.9 përqind,
Depozitat totale të sektorit të korporatave, ndërkohë, janë ulur me 4.6 përqind.

“Ky ndryshim është pothuajse tërësisht si rezultat i rënies së parave të depozitave, në kushtet e rënies dhe përbërësve të tjerë, përveç depozitave afatshkurtra në valutë të cilat u rritën. Depozitat e sektorit të korporatave u rritën me 12.2 përqind në bazë vjetore, kryesisht për shkak të rritjes së parave të depozitave dhe depozitave afatshkurtra në valutë të huaj, midis një rënie në depozitat afatshkurtra në denarë”.

Huadhënia e korporatave, shtojnë nga BP, regjistroi një rënie mujore prej 0.7 përqind, kryesisht për shkak të zvogëlimit të kreditimit në denarë.

“Në krahasim me bazën vjetore, kreditë e sektorit të korporatave u rritën me 3.2 përqind, për shkak të rritjes më të theksuar të kredisë në valutë të huaj (pjesëmarrja prej 77.4 përqind). Duke përjashtuar efektin e fshirjeve të pretendimeve të dyshimta dhe të kundërshtuara, në përputhje me vendimin e Bankës Popullore, rritja vjetore e kredisë së sektorit të korporatave në janar arriti në 5.2 përqind, saktësoi Banka.

Në janar, depozitat e përgjithshme të familjeve, theksojnë ata, shënuan rritje minimale mujore prej 0,1 përqind, për shkak të rritjes së depozitave afatshkurtra dhe afatgjata në valutë dhe në denarë.

“Shkalla e rritjes vjetore është 8.5 përqind, me një rritje në të gjithë komponentët, me kontributin më të madh të parave të depozitave dhe depozitave afatshkurtra dhe afatgjata në valutë. Kreditë totale të familjeve kanë regjistruar rritje mujore dhe vjetore prej 0.6 dhe 10.6 përqind, me një kontribut më të theksuar në kreditimin në denarë. Duke përjashtuar efektin e transferimit të kërkesave të dyshimta dhe të kontestuara në bilancin e të dhënave jashtë bilancit, në përputhje me vendimin e Bankës Popullore, rritja vjetore e kredisë së familjeve në janar arriti në 11.3 përqind”, thuhet në njoftimin e BP. FLAKA

Redaksia Flaka
nga Redaksia Flaka 21 Shkurt, 2020 21:30

© FLAKA.COM.MK - Derisa keni vendosur të merrni përmbajtje nga kjo faqe, në tërësi pajtoheni me kushtet e përdorimit.