BP: Rikuperim gradual i ekonomisë dhe ndikimi mesatar i krizës në tremujroin e tretë

Desk
By Desk October 27, 2020 11:28

BP: Rikuperim gradual i ekonomisë dhe ndikimi mesatar i krizës në tremujroin e tretë

Ndikimi i krizës shëndetësore në aktivitetin ekonomik në tremujorin e tretë është mesatar, sipas të dhënave në dispozicion të Bankës Popullore, të cilat tregojnë rimëkëmbje graduale të ekonomisë.

“Sipas të dhënave të publikuara të BPV-së, në gjysmën e parë të vitit 2020 BPV-js reale është ulur për 6.4 për qind në bazë vjetore, e cila është akoma një realizim pak më i dobët krahasuar me parashikimet e prillit, për shkak të shmangieve për tremujorin e parë. Ne lidhje me aktivitetin ekonomik në tremujorin e tretë të vitit 2020, aktualisht i disponueshëm të dhëna me frekuencë të lartë për periudhën korrik-gusht 2020, në përgjithësi tregojnë
efektet më mesatare negative të krizës shëndetësore në aktivitetin ekonomik dhe në krahasim me tremujorin paraprak, zhvillimet në ekonominë e brendshme janë më të favorshme. Domethënë, në kushte
lehtësimin gradual të masave kufizuese kundër Kovid-19 dhe masat e marra për të mbështesin ekonominë, të dhënat për këtë periudhë tregojnë ngadalësim të ndjeshëm të rënia vjetore e industrisë, ndërtimtarisë, qarkullimit në hotelieri, dhe pjesërisht në qarkullimin në tregtinë totale”, thonë nga Banka Popullore.

Për sa i përket ndryshimeve në çmimet e konsumit, realizimet në shtator 2020 me një normë vjetore inflacioni prej 1.9 për qind është më e lartë se parashikimi i prillit.

Rezervat e devizave mbeten në një nivel të duhur dhe ruhen në zonën e sigurt. Banka Popullore shprehet se gjatë tremujorit të tretë të vitit 2020, faktorët kryesorë të ndryshimit të rezervave të devizave (rregulluar për diferencën e çmimit dhe kursit të këmbimit dhe ndryshimet e çmimit në letrat me vlerë) ishin shlyerja e rregullt e detyrimeve të sektorit publik jashtë vendit dhe ndërhyrjet në tregun devizor nga ana e Bankës Popullore. Në fillim të tetorit të vitit 2020, u realizua qarkullim prej rreth 80 milionë euro në llogarinë e shtetit, në formën e huasë nën ndihmën makro-financiare nga Komisioni Evropian.

Të dhënat për tregun e këmbimit valutor në shtator tregojnë realizim më të ulët të transfertave private sesa të parashikuarat për tremujorin e tretë. Në të njëjtën kohë, të dhënat mbi tregtinë e jashtme që nga gushti tregojnë për mundësinë e arritjes së një deficiti tregtar kryesisht në përputhje me pritjet sipas parashikimit të prillit.

Sipas të dhënave përfundimtare për muajin gusht, depozitat te përgjithshme ranë me 1.1 për qind në bazë mujore, krahasuar me rritjen e muajit paraprak (0.3 për qind), ndërsa kreditë e sektorit privat në gusht ranë me 1.4 për qind krahasuar me rritjen e muajit paraardhës prej 0.7 për qind.

Të dhënat e Bankës Popullore tregojnë se në Buxhetin e Republikës së Maqedonisë të Veriut në periudhën janar-gusht u realizua deficit prej 34,914 milionë denarë dhe se deficiti buxhetor u financua kryesisht përmes shfrytëzimit të huave të huaja, me ç’rast një pjesë të hyrjeve të mbajtura si depozitat të shtetit në Bankën Popullore. Në të njëjtën kohë, shtojnë ata, në këtë periudhë, shteti gjithashtu huazoni shtesë në tregun e brendshëm të letrave me vlerë të shtetit dhe me bankat vendase.

Deficiti buxhetor i realizuar për tetë muajt e parë të vitit përfaqëson 61.7 për qind të deficitit të paraparë me ribalancin e tetorit nga Buxheti për vitin 2020, i cili është në procedurë kuvendore.

Desk
By Desk October 27, 2020 11:28