Buxheti 2022: Muzika dhe trashëgimia, Ministria nuk kursehet

Redaksia
Publikuar nga Redaksia 25 Dhjetor, 2021 19:53

Buxheti 2022: Muzika dhe trashëgimia, Ministria nuk kursehet

Buxheti i vitit të ardhshëm do të akordojë më shumë fonde për veprimtaritë që lidhen me skenën muzikore dhe me mbrojtjen dhe ruajtjen e trashëgimisë. Përfituesit më të mëdhenj janë institucionet e muzikës, institucionet që merren me trashëgiminë dhe projektet për restaurimin dhe konservimin e monumenteve të kulturës, mes të cilave parësor mbetet Akuadukti.

Skena muzikore dhe mbrojtja e trashëgimisë janë ndër zërat për të cilat shteti nuk do të kursehet as në 2020. Buxheti i vitit të ardhshëm do të akordojë më shumë fonde për veprimtaritë që lidhen me skenën muzikore dhe me mbrojtjen dhe ruajtjen e trashëgimisë. Përfituesit më të mëdhenj janë institucionet e muzikës, institucionet që merren me trashëgiminë dhe projektet për restaurimin dhe konservimin e monumenteve të kulturës, mes të cilave parësor mbetet Akuadukti. Prioritetet dhe synimet për vitin 2022 të Ministrisë së Kulturës po ashtu do të jenë edhe vazhdimi i procedurës së decentralizimit në kulturë, në përputhje me Strategjinë për zhvillimin e kulturës, miratimi i Ligjit për realizimin e interesit publik në kulturës, i bllokuar prej shumë kohësh në Parlament, përgatitja e Ligjit për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore, përgatitja e Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta, përgatitja e një strategjie kombëtare për zhvillimin kulturor për periudhën 2022-2026 vit.

Ndërsa sa i takon rikonstruktimeve dhe ndërtimeve në listë Ministria e Kulturës ka vendosur përfundimin e plotë të punimeve për ndërtimin e Teatrit në Strumicë, vazhdim me ndërtimin e Teatrit dhe Bibliotekës në Tetovë, Teatrin Turk në Shkup. Në buxhetin e këtij viti Ministria e Kuëturës nuk ka specifikuar si vitet e kaluara buxhetin që parashikon për vijimin e punimeve në Teatrin dhe Bibliotekën e Tetovës, objekt ky për të cilin në fazën e dytë të punimeve pritshmëritë financiare për realizimin e tij janë më të mëdha.

Po ashtu gjatë vitit të ardhshëm pritet të vijojnë punimet në rindërtimin dhe rehabilitimin e objekteve në të cilat ndodhen institucionet kombëtare në fushën e kulturës si Teatri në Kumanovë (në Qendrën e Kulturës “Trajko Prokopiev” – Kumanovë), Qendra e Kulturës “Beli mugri” Koçan, Qendra e Kulturës ASNOM – Gostivar, Qendra e Kulturës “Anton Panov” Strumicë, Biblioteka Universitare “Shën. Kliment Ohridski”, Shkup dhe Muzeu i Republikës së Maqedonisë së Veriut. “Me rikonstruksionin dhe rehabilitimin e këtyre objekteve do të krijohen kushte më të mira pune për artistët dhe do ta bëjë atë më të sigurt për ruajtjen e materialit bibliotekar. Gjithashtu, mbrojtja e kulturës mbetet prioritet kryesor për vitin 2022 trashëgimisë dhe realizimit të proceseve integruese evropiane në departamentin e kulturës në RMV përmes aktiviteteve dhe projekteve përkatëse”, thuhet ndër të tjera në buxhetin për vitin e ardhshëm. (koha.mk)

Redaksia
Publikuar nga Redaksia 25 Dhjetor, 2021 19:53