Nevojiten hapa vendimtarë për menaxhimin me sfidat ekologjike

Nevojiten hapa vendimtarë për menaxhimin me sfidat ekologjike

Në raportin më të ri të Komisionit Evropian për përparimin e Maqedonisë së Veriut në rrugën drejt BE-së, thuhet se vendi ka bërë përparim të kufizuar në mbrojtjen e natyrës dhe ndryshimeve klimatike. Në pjesën e 4, të titulluar “Agjenda

Read Full Article
Të gjithë janë për barazi gjinore, por vetëm në letër!

Të gjithë janë për barazi gjinore, por vetëm në letër!

Për avancimin e barazisë gjinore nevojiten ndryshime thelbësore, jo angazhim deklarativ. Në zgjedhjet e fundit lokale (2021), nga 299 kandidatë për kryetar komune, 91,64 për qind ishin meshkuj dhe vetëm 8,36 për qind femra. Në listat e kandidatëve për anëtarë

Read Full Article
Pozicionet udhëheqëse në rajonin Jugperëndimor “të rezervuara” për burrat

Pozicionet udhëheqëse në rajonin Jugperëndimor “të rezervuara” për burrat

Jugperëndimi nuk është ende i “pjekur” mjaftueshëm për të pranuar rritje të angazhimit politik të grave. Tre dekada nga pavarësia, nuk ka pasur asnjë kryetare komune në komunat e rajonit jugperëndimor. Nëse shikoni menaxhmentin e gjithsej gjashtë ndërmarrjeve publike në

Read Full Article
Ikja e personelit mjekësor nga vendi është ortek që vështirë të ndalet

Ikja e personelit mjekësor nga vendi është ortek që vështirë të ndalet

Kufizimet e pakuptimta të specializimeve, dekada më parë, kriteret e zhvendosura për punësim në të gjitha profilet shëndetësore ku ushtarët partiakë kanë pasur gjithmonë avantazh, e kanë bërë punën e tyre. Tashmë jemi dëshmitarë të ekzistencës së dy sistemeve shëndetësore

Read Full Article