Back to homepage

Premtime

Filluan të transmetohen drejtpërdrejtë seancat e Këshillit të Komunës së Tetovës

Filluan të transmetohen drejtpërdrejtë seancat e Këshillit të Komunës së Tetovës

Premtimi: Transmetim i drejtpërdrejtë i seancave të Këshillit Komunal [Burim:Faqja oficiale e Komunës së Tetovës, data: nëntor 2021] ARSYETIM: Kryetari i Komunës së Tetovës, Bilall Kasami në programin “100 ditë Komuna e Tetovës”, të cilin e ka premtuar në një konferencë për media më 16 nëntor,

Read Full Article
Hiqen shtyllat e shtegut të biçikletave në Tetovë

Hiqen shtyllat e shtegut të biçikletave në Tetovë

Premtimi: Heqja e shtyllave (sinjalizuese) për shtegun e biçikletave [Burim:Faqja zyrtare në Facebook e Komunës së Tetovës(pik numër 7), data: nëntor 2021] ARSYETIM: Kryetari i Komunës së Tetovës, Bilall Kasami në programin “100 ditë Komuna e Tetovës”, të cilin e publikoi me16

Read Full Article
Nuk është ndërtuar garazh nëntokësor në Strugë

Nuk është ndërtuar garazh nëntokësor në Strugë

Premtim: Ndërtimi i një parkingu nëntokësor në Sheshin e Strugës përmes partneritetit publiko-privat. [Burim:Programi parazgjedhor „Për komunën që e duam“  kandidat për kryetar i Komunës së Strugës, Ramiz Merko faqe 15 – Data: tetor, 2017] ARSYETIM: Një nga premtimet e kryetarit të

Read Full Article
Nuk është rindërtuar kalata e Ohrit

Nuk është rindërtuar kalata e Ohrit

Premtim: Rindërtimi i kalatës, si një nga zonat më të rëndësishme turistike në qytet. [Burim: Televizioni ТVМ ; data:18.04.2021] АRSYETIM: Kryetari i Ohrit Konstantin Georgieski në fushatën zgjedhore për zgjedhjet e parakohshme lokale në Ohër (prill 2019), premtoi rindërtimin e kalatës së qytetit. Deri

Read Full Article
Është ndërtuar qarkorja në Vevçan

Është ndërtuar qarkorja në Vevçan

Premtimi: Ndërtimin e qarkores rreth Vevçanit [Burimi: (Programi zgjedhor “Jetë për të gjithë në Vevçan”  fq. 16; data: tetor, 2017] ARSYETIMI: Kryetari i Komunës së Vevçanit, Sasho Jankoski në programin zgjedhor “Jetë për të gjithë në Vevçan“, si një nga projektet prioritare premtoi ndërtimin

Read Full Article