Çfarë efektesh do të ketë rritja e pagës minimale?

Redaksia Flaka
By Redaksia Flaka October 16, 2019 21:15

Çfarë efektesh do të ketë rritja e pagës minimale?

Barra e konsiderueshme për 2/3 e punëdhënësve që paguajnë pagën minimale do të sjellë rritje prej 14.500 denarë, ndërsa 1/3 do të zyrtarizojë pagesën aktuale në zarf. Sipas analizës nga Financial Think, maksimumi për të mos rrezikuar produktivitetin ishte një rritje deri në 13.500 denarë. Prandaj kërkojnë që qeveria të rishqyrtojë vendimin, duke pasur parasysh gjendjen reale të ekonomisë, përcjell FLAKA.

“Rritja e pagës minimale duhet të shihet paralelisht me Ligjin për Subvencione Paga. Është e rëndësishme në dy aspekte: ligji do të kontribuojë në rritjen e pagave të përgjithshme, dhe gjithashtu do të jetë e nevojshme të rritet niveli optimal i pagës minimale. Dhe së dyti, kjo rritje e pagës minimale do të financohet nga shumica e punëdhënësve përmes Ligjit për Subvencione për Paga”, tha Blagica Petreski, Finance Think.

Ata duan të përqëndrohen në produktivitetin dhe efikasitetin e punëtorëve me pagë të ulët, sepse vetëm kjo është një rrugë e sigurt për rritje në ekonomi dhe paga.

“Nëse disa kompani do të mbyllen apo jo, varet nëse ata mund t’i rezistojnë barrës pas afatit për subvencionimin e kontributeve”, shton Petreski.

Qeveria për të mbajtur vëmendjen në rritjen e pagës minimale u rekomandua gjithashtu nga Banka Botërore. Pa rritjen e produktivitetit, pagat nuk mund të rriten. Argumenti i qeverisë për ngritjen e pagës minimale është se punëtorët duhet të mbahen, të mos lejohen të shpërngulen jashtë vendit, sepse fuqia punëtore është e pakët. Ata presin që me rritjen e pagës minimale, pagat e tjera do të rriten, në mënyrë që të mos ulet motivimi dhe produktiviteti i këtyre punëtorëve. Prandaj, nga nëntori ata, në vend të pronarëve, do të paguajnë kontributet, përveç personales, për punëtorët që do marrin rritje page deri në 6,000 denarë. FLAKA

Redaksia Flaka
By Redaksia Flaka October 16, 2019 21:15