Çmimet e ngrira të pemëve dhe perimeve do të vlejnë deri në fund të vitit

Redaksia
By Redaksia 14 Nëntor, 2023 21:58

Çmimet e ngrira të pemëve dhe perimeve do të vlejnë deri në fund të vitit

Qeveria, me propozim të Ministrisë së Ekonomisë, miratoi Vendim për ndryshimin e Vendimit për kushte të veçanta për tregtimin e mallrave individuale, me të cilin përcaktohet marzhi më i lartë tregtar (fitimi) për pemët e freskëta dhe perimet e freskëta, për të gjitha shoqëritë tregtare dhe Tregtarët individualë që marrin pjesë në zinxhirin tregtar në tregtinë me shumicë në shumën totale deri në 10% dhe në shumën totale deri në 15% në tregtinë me pakicë, përcjell FLAKA.

Sipas vendimit të sotëm të qeverisë, marzhi më i lartë i tregtimit (fitimit) për frutat dhe perimet e freskëta të përcaktuara në këtë mënyrë, në vend të datës 30 nëntor, do të zbatohet deri më 31 dhjetor 2023. FLAKA

Redaksia
By Redaksia 14 Nëntor, 2023 21:58