DAP do të mbykqyrë se cila kompani mund të marrë subvencion për rritje pagash

Redaksia Flaka
By Redaksia Flaka October 16, 2019 21:57

DAP do të mbykqyrë se cila kompani mund të marrë subvencion për rritje pagash

Nëse një kompani ka të drejtë të marrë subvencione shtetërore për të mbuluar kontributet nëse ka rritur pagat e punëtorëve, do të kontrollohet nga Drejtoria e të Ardhurave Publike, përcjell FLAKA.

“Tatimpaguesi në llogaritjen e pagesave mujore të pagesave, të cilin ai ia paraqet Drejtorisë së të Ardhurave Publike, për personin e siguruar që kërkon një subvencion për kontribute, do të shënojë një shenjë të botuar nga DAP. Administrata, për tatimpaguesit që kërkon kontribute subvencionuese për personin e siguruar, kontrollon përmbushjen e kërkesave ligjore”, thuhet në Projektligjin për Subvencione.

Ligji po miratohet në një procedurë të shkurtuar në Kuvend. Do të zbatohet qysh në muajin tjetër, dhe synimet e qeverisë janë të ndihmojnë shefat që vendosin të “nderojnë” punëtorët me paga më të larta të kalojnë nëpër kanalet ligjore të shtetit.

Nëse firma nuk i plotëson kërkesat, DAP duhet të deklarojë se cila është arsyeja.

Subvencioni do të shkojë në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale.

Kjo masë nuk do të përdoret nga ato firma që kanë përjashtime të tjera përmes disa programeve qeveritare, ose përdorin subvencione të tjera.

Kontributet do të mbulohen nga ato firma që nuk janë në falimentim, likuidim, dhe nuk kanë detyrime të paguara për paga.

Qeveria ka kohë që po shqyrton se çfarë periudhe të merret si referencë, sepse, siç thoshte dikur Kryeministri Zoran Zaev, shefa të caktuar, kur dëgjuan se ligji do të kalohej, tashmë kishin ulur pagat e tyre, pastaj do ti rrisin dhe përdorin subvencionet.

Sidoqoftë, në fund ajo vendosi se do të ishin tre muajt e fundit.

“Periudha e referencës do të jetë tre muaj rresht para muajit në të cilin tatimpaguesi fillimisht subvencionon kontribute për një person të siguruar të veçantë, në të cilin personi i siguruar mungon nga puna për shkak të paaftësisë së përkohshme, pavarësisht nga numri i orëve të punës në periudhën referuese e cila personi i siguruar ishte punësuar nga ai tatimpagues”, thuhet në propozim.

Shuma më e lartë për të cilën është aprovuar një subvencion është një rritje e pagës neto deri në 6,000 denarë, ndërsa shuma më e ulët është një rritje e pagës neto prej 600 denarë. FLAKA

Redaksia Flaka
By Redaksia Flaka October 16, 2019 21:57