Debat mbi Ligjin për kooperatat bujqësore

Redaksia Flaka
By Redaksia Flaka May 16, 2019 21:54

Debat mbi Ligjin për kooperatat bujqësore

Kooperativat bujqësore propozojnë më shumë mbështetje për zhvillimin dhe mbijetesën e tyre pas shpalljes së heqjes së ligjit për kooperativat bujqësore dhe transferimin e dispozitave në ligje të tjera, përcjell FLAKA.

Kooperarta nga Strumica “Wegefresh” propozon promovim në vend të shfuqizimit.

Asociacioni maqedonas i kooperatave bujqësore beson se ligjet dhe përpjekjet për bashkëpunim në vend nuk kanë dhënë efektin e pritshëm.

Sot, në Strumicë janë diskutuar draftet e dispozitave të reja ligjore, të cilat duhet të përfshihen në ligjin për bujqësinë dhe zhvillimin rural dhe ligjin për kooperata. FLAKA

Redaksia Flaka
By Redaksia Flaka May 16, 2019 21:54