Depozituesit e dëmtuar nga Banka Eurostandard po kërkojnë ligj për kompensimin e tyre

Redaksia Flaka
By Redaksia Flaka September 18, 2020 20:26

Depozituesit e dëmtuar nga Banka Eurostandard po kërkojnë ligj për kompensimin e tyre

Bordi nismëtar i shoqatës së depozituesve të dëmtuar nga Banka Eurostandard njoftoi se ata mbajtën takime me të gjitha grupet parlamentare në mënyrë që të kërkonin mbështetje për gjetjen e një zgjidhjeje të menjëhershme, të mundshme dhe efikase për depozituesit e dëmtuar nga Eurostandard Bank – individë dhe persona juridikë, përcjell FLAKA.

Depozituesit e dëmtuar kërkojnë miratimin e menjëhershëm të një zgjidhjeje ligjore me të cilën shteti do të marrë përsipër pretendimet e depozituesve të personave fizikë dhe juridikë në Bankën Eurostandard dhe do t’i dëmshpërblejë ata plotësisht, dhe më pas shteti do të mbledhë nga pasuria e falimentimit. FLAKA

Redaksia Flaka
By Redaksia Flaka September 18, 2020 20:26