Deri në 20 herë gjoba më të larta për ndotje të mjedisit

Desk
By Desk November 11, 2020 12:56

Deri në 20 herë gjoba më të larta për ndotje të mjedisit

Qeveria në seancën e 19-të e shqyrton propozimin e Ministrisë së Drejtësisë për ndryshime dhe plotësime të Ligjit për shkelje,  me të cilat rregullohet  rritja e gjobave (deri në 20 herë më shumë  nga gjoba e rregulluar tani), nga fusha e  mjedisit jetësor  në përputhje me dëmin e shkaktuar  të parashikuar me  ligjet materiale.

Ndryshimet i rregullojnë shkeljet  të cilat kanë të bëjnë  me mosrespektimin e standardeve nga fusha e mjedisit jetësor,  ndërsa të cilat kanë të bëjnë me ndotjen e  mjedisit jetësor të shkaktuar nga aktivitetet njerëzore.

“Harmonizimi i dispozitave nga fusha e  mjedisit jetësor  me Ligjin e përhershëm për shkelje do të sjellë  deri te zvogëlimi i sanksioneve të përhershme shkelëse, ndërsa për shkak të nevojës nga rregullimi i standardeve të nevojshme janë dispozitat  nga fusha e mjedisit jetësor, shmanget zvogëlimi i vlerës së shkeljeve për arsye që nevojitert ashpërsimi i politikës ndëshkuese në fushën e mjedisit jetësor”, citohet në kumtesën e pres – shërbimit qeveritar.  

 
Desk
By Desk November 11, 2020 12:56