Deskoska: Dekretet mund të kenë efekt juridik edhe pas përfundimit të gjendjes së jashtëzakonshme

Desk
By Desk May 6, 2020 22:34

Deskoska: Dekretet mund të kenë efekt juridik edhe pas përfundimit të gjendjes së jashtëzakonshme

Dekretet mund të kenë efekt juridik edhe pas përfundimit të gjendjes së jashtëzakonshme, thotë Ministrja e Drejtësisë, Renata Deskoska, për çështjet që i janë hapur publikut për dekretet me forcë juridike, të cilat mund t’i rregullojnë, deri kur ato të jenë të vlefshme dhe të ngjashme, përcjell FLAKA.

“Dekretet me forcë juridike janë akte që janë në të njëjtin nivel me ligjet dhe vetë emri thotë që ato kanë forcë të barabartë juridike, dhe parimi themelor juridik është që ju mund të ndryshoni një akt, ta plotësoni atë, ta pezulloni atë me një akt që ka të njëjtën forcë juridike. Prandaj, është e qartë për të gjithë se në një situatë kur nuk ka parlament aktive, Qeveria, në përputhje me nenin 126 të Kushtetutës, merr përsipër funksionin normativ përmes dekreteve me forcë juridike, e cila rregullon rrethanat e reja, në mënyrë që të sigurojë një përgjigje efektive ndaj problemeve”, tha Deskoska në një prononcim për MIA.

Lidhur me lëshimin e vlefshmërisë së dekreteve me fuqi ligjore, siç theksohet nga Ministrja e Drejtësisë, Komisioni i Venecias ka deklaruar se pranon që masa të caktuara të miratuara gjatë gjendjes së jashtëzakonshme mund të kenë efekt juridik pas përfundimit të tij.

Në këtë kontekst, Deskoska theksoi se dje Qeveria miratoi disa dekrete me fuqi juridike në fushën e arsimit që lejojnë regjistrimin në universitetet të nxënësve të shkollave të mesme, të cilët këtë vit do të kryejnë vitin e katërt të arsimit të mesëm – pa marrë provimin e maturës. FLAKA

Desk
By Desk May 6, 2020 22:34