Dita e Investimeve në Bursë, individët do të tregtojnë pa komision

Redaksia Flaka
By Redaksia Flaka September 18, 2020 20:37

Dita e Investimeve në Bursë, individët do të tregtojnë pa komision

Me rastin e 25 vjetorit të kuvendit themeluese të Bursës së Aksioneve të Maqedonisë SHA Shkup, sot në Bursë do të mbahet një Ditë e Investimeve, në të cilën të gjithë individët vendas do të tregtojnë aksione në të gjitha segmentet e tregut pa kosto të transaksionit të ngarkuara nga institucionet e autorizuara të tregut dhe pjesëmarrësit, përcjell FLAKA.

Bursa sqaron se në “Ditën e Investimeve” të gjithë individët vendas do të jenë në gjendje të blejnë ose shesin ndonjë aksion pa paguar komisione në Bursë, CSD dhe pjesëmarrës të autorizuar të tregut (banka dhe shtëpi brokerimi) të përfshirë në këtë iniciativë.

Kushtet e mëposhtme duhet të plotësohen: investitorët të përfundojnë transaksione normale me aksione përmes sistemit BEST, përmes njërit prej anëtarëve vijues të Bursës, shuma e xhiros ditore të realizuar për investitor individual nuk duhet të kalojë 10,000 euro, pavarësisht nga numri i transaksioneve të bursës përmes të cilave do të realizohet, transaksionet që do të lidhen përmes një klienti, pra llogaria e pronësisë.

Sot, të gjithë individët vendas do të jenë në gjendje të tregtojnë aksione në Bursë, pa paguar kostot e transaksionit, përmes shtatë anëtarëve vijues të Bursës së Investimeve: Investbroker, Banka Komerciale, NLB Banka Shkup, Stopanska Banka Shkup, TTK Bank, Fersped Broker dhe Sparkasse Bank Maqedoni.

Dita e Investitorëve mbahet me iniciativë të Bursës së Aksioneve të Maqedonisë, e cila u pranua dhe u përfshi në mënyrë aktive nga Depozitari Qendror i Letrave me Vlerë dhe shtatë anëtarë të Bursës së Aksioneve dhe CSD, dhe ajo mori mbështetje nga Komisioni i Bursave të Letrave me Vlerë.

Iniciativa “Dita e Investitorit” synon të promovojë pjesëmarrje edhe më aktive të investitorëve individualë vendas në tregun e letrave me vlerë të Maqedonisë dhe investimin e popullsisë në aksione të emetuara nga kompanitë vendase të tregtuara në Bursën e Maqedonisë, dmth. rritjen e njohurive për këto instrumente financiare dhe përmirësimi i kulturës së investimeve në vendin tonë. “Dita e Investitorëve” e cila do të mbahet më 18 të këtij muaji.

Bursa e Aksioneve njofton se kjo ngjarje është planifikuar të bëhet traditë në tregun e letrave me vlerë të Maqedonisë dhe të vazhdojë të organizohet rregullisht në të ardhmen. FLAKA

Redaksia Flaka
By Redaksia Flaka September 18, 2020 20:37