Edhe gjatë pandemisë konsumohet- Kush është kompania që ka fituar 13 milion euro gjatë pandemisë duke shitur buk?

Desk
By Desk November 12, 2020 22:32

Edhe gjatë pandemisë konsumohet- Kush është kompania që ka fituar 13 milion euro gjatë pandemisë duke shitur buk?

“Zhito Luks” mbajti të njëjtin nivel të të ardhurave si vitin e kaluar, të njëjtin nivel të eksporteve, dhe falë politikës së biznesit me të cilën menaxhmenti uli shpenzimet financiare me më shumë se 20% ose 57,000 euro, kompania është në fitim tre herë në fund të shtatorit më e madhe se vitin e kaluar!, përcjell FLAKA.

Kompania më e madhe e Shkupit për prodhimin e bukës, miellit dhe pastave “Zhito Luks” për nëntë muajt e parë arriti të ardhura nga shitjet që janë në të njëjtin nivel me vitin e kaluar, sipas të dhënave zyrtare nga pasqyrat financiare për nëntë muajt e parë. Kjo do të thotë që deri më tani kushtet e jashtëzakonshme të punës, sidomos pas periudhës së karantinës dhe gjendjes së jashtëzakonshme kanë ndikuar pozitivisht në të ardhurat e “Zhito Luks”, veçanërisht duke pasur parasysh se kishte periudha më të shkurtra për shitjen e produkteve, veçanërisht në gjysmën e dytë të marsit deri në fund në maj të këtij viti.

Për nëntë muajt e parë, kompania ka të ardhura nga shitjet në shumën prej 12,85 milion euro, që është një për qind e papërfillshme më pak se e njëjta periudhë e vitit të kaluar. Si gjithmonë, shitjet e brendshme janë mbizotëruese, duke arritur në 12.34 milion euro dhe krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar u ulën me vetëm 2 përqind. Eksporti i “Zhito Luks” në periudhën janar-shtator është gjysmë milioni euro dhe është në të njëjtin nivel me vitin e kaluar. Kostot e produkteve dhe shërbimeve të shitura arrijnë në 9.2 milion euro, e cila është e njëjtë me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.

Fitimi bruto i ndërmarrjes këtë vit është 3.64 milion euro, që është 5 përqind më pak se vitin e kaluar. Tre artikujt më të mëdhenj të shpenzimeve janë: prokurimi i lëndëve të para dhe arrin në 7.2 milion euro, njëjtë si vitin e kaluar, shërbimet në formë të kostove materiale marrin pjesë me 2.2 milion euro, e cila është e njëjtë me vitin e kaluar. Një rritje e lehtë prej 3% është regjistruar në kostot për punonjësit dhe ato arrijnë në 2.15 milion euro, që tregon se “Zhito Luks” kujdeset për burimet e tij njerëzore.

Fitimi operativ i kompanisë për periudhën janar – shtator tejkalon 254,000 euro dhe është 10% më i ulët se e njëjta periudhë e vitit të kaluar. Një lajm i rëndësishëm inkurajues për aksionarët e kompanisë është se menaxhmenti me politikën e tij të biznesit arriti të ulë kostot financiare me 22 përqind krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar! Ato tani janë 202,000 euro deri në fund të shtatorit dhe vitin e kaluar në të njëjtin interval kohor ishin më të larta për 57,000 euro.

Pikërisht për shkak të fakteve të mësipërme, kompania arriti një fitim neto prej 34,000 euro për nëntë muajt e parë dhe ky është rezultati tre herë më i mirë se vitin e kaluar i arritur në kushte emergjente operimi me kufizime të shumta. FLAKA

Desk
By Desk November 12, 2020 22:32