Ekspertët: Për borxhet e komunave duhet të ketë përgjegjësi

Redaksia
Publikuar nga Redaksia 14 Janar, 2022 21:50

Ekspertët: Për borxhet e komunave duhet të ketë përgjegjësi

Qeveria duhet t’i ndihmojë komunat që po zhyten në borxhe, por kjo duhet të bëhet përmes disiplinës fiskale dhe financiare të përcaktuar qartë ndaj komunave, duke krijuar mekanizma për paralajmërim të hershëm dhe zbulim të komunave që janë në borxhe, thotë profesori universitar Borçe Trenovski, përcjell FLAKA.

Ai është i vendosur se duhet të ekzistojë një mekanizëm që do të gjejë përgjegjësinë në komuna, ku secila që do të bëjë borxhin të japë një shpjegim dhe me ligj të parashikojë që financat e komunave të auditohen të paktën çdo tre vjet, sepse, sipas profesorit, deri më tani ka komuna që asnjëherë nuk janë audituar për punën e tyre financiare.

“Së pari duhet menduar mënyra e financimit të komunave. A mjafton dhe për disa nga komunat mjaftojnë këto financa që kanë. Një gjë tjetër që duhet bërë është futja e rregullave fiskale, gjegjësisht huamarrja dhe detyrimet që kanë komunat të jenë rregull dhe ndonjë kufizim që shpenzimet operative të mos jenë më të mëdha se të hyrat operative, apo rregulli i shpenzimit dhe kufizimit, apo deficiti te “nuk mund të marrin hua”, thotë profesori, Borçe Trenovski.

Në vitin 2018, Qeveria vendosi me një injeksion financiar prej 50 milionë eurosh që t’i ndihmojë komunat të paguajnë 50 për qind të borxhit të tyre.

Tremujori i tretë – detyrime të papaguara dhe të papaguara për vitin aktual fiskal

2018 – 81 009 231 euro borxh

2019 – 49 337 518 euro borxh

2020 – 63,684,967 euro borxh

2021 – 62 841 266 euro borxh

Burimi: Ministria e Financave

Borxhi në vitin 2018 ka qenë mbi 81 milionë euro, 2019-ën e ardhshme borxhi është ulur për mbi 31 milionë euro i cili ka zbritur në mbi 49 milionë euro, tashmë vitin e ardhshëm 2020 borxhi është rritur për mbi 14 milionë euro me të cilin komunat kanë akumuluar borxh mbi 63 milionë euro. Në vitin 2020 krahasuar me vitin 2021 borxhi ka qenë më i ulët për 843 mijë euro. Ndërsa në vitin 2021 komunat arritën të gjenerojnë një borxh prej afro 63 milionë euro.

Sipas profesor Borçe Trenovskit, Qeveria në vitin 2018 kur arriti në pagesën e një pjese të borxheve ndaj komunave, këtë e ka bërë pa i përcaktuar arsyet për borxhet e grumbulluara të komunave dhe kjo nuk guxon të përsëritet.

“Në një vend ishin problemet ligjore, në një vend skandalet gjysmë korruptive/korruptive, në vendin e tretë ishte kapaciteti i pamjaftueshëm fiskal i komunave, në vendin e katërt ishte menaxhimi i dobët i komunave. Pra kanë qenë të ndryshme dhe është aplikuar lirimi linear i borxhit, i cili ka rezultuar joefektiv duke pasur parasysh se pas një apo dy vitesh të lirimit të borxhit komunal, borxhet në disa nga ato komuna që kanë qenë më të borxheve po kthehen në nivelin fillestar”, tha profesori universitar Borçe Trenovski.

Ndryshe, parë gjatë 4 viteve të fundit, borxhet e disa komunave në vend kanë tendencë rritje dhe ulje, kështu që Ohri në vitin 2018 kishte borxh mbi 15 milionë euro, 2019 mbi 7 milionë euro, në 2020 dhe 2021 borxhi ishte afër në 7 milionë euro. Tetova në vitin 2018 kishte borxh mbi 10 milionë euro, në vitin 2019 borxh mbi 7 milionë euro, në vitin 2020 mbi 9 milionë euro dhe ndërsa shtatorin e kaluar Tetova zhytet në borxh prej afro 12 milionë euro.

Komuna e Shtipit, në vitin 2018 kishte borxh mbi 35 mijë euro, në vitin 2019 borxhi ishte mbi 7 mijë euro dhe në vitin 2020 borxhi ishte mbi 176 mijë euro.

Nga komunat e Shkupit, Karposhi në vitin 2018 kishte borxh mbi 7 milionë euro, në vitin 2019 borxhi ishte mbi 4 milionë euro, në vitin 2020 borxhi ishte mbi 5 milionë euro dhe shtatorin e kaluar Karposhi u fundos në një borxh prej mbi 4 milionë euro.

Tremujori i tretë – detyrime të papaguara dhe të papaguara për vitin aktual fiskal

2021

Ohër – 6.693.227

Tetovë – 11.937.984 euro

Kumanovë – 85.146 euro

Gostivar – 5.449.071 euro

Shtip – nuk shkruhet sa ka borxh

Karposh – 4.160.549

2020

Ohër – 6.657.142 euro

Tetovë – 9.360.347 euro

Kumanovë – 438.382 euro

Gostivar – 2.972.705 euro

Shtip – 176.695

Karposh – 5.227.812

2019

Ohër – 7.330.644

Tetovë – 5.774.503 euro

Kumanovë – 1.377.631 euro

Gostivar – 881.167 euro

Shtip – 7776 euro

Karposh – 4.578.712

2018

Ohër – 15.736.375

Tetovë – 10.888.034

Kumanovë – 2.841.949 euro

Gostivar – 1.278.433 euro

Shtip – 35.124 euro

Karposh – 7.714.921 euro

Redaksia
Publikuar nga Redaksia 14 Janar, 2022 21:50