Gjykata Administrative refuzoi padinë e “Eurostandard Bank”

Redaksia Flaka
By Redaksia Flaka September 30, 2020 21:12

Gjykata Administrative refuzoi padinë e “Eurostandard Bank”

Gjykata Administrative refuzoi padinë e “Eurostandard Bank” në lidhje me vendimin e Bankës Popullore të bërë nga Guvernatorja Anita Angellovska-Bezhoska, përcjell FLAKA.

Në shpjegimin e vendimit thuhet se një procedurë falimentimi është hapur për Eurostandard Bank dhe në përputhje me Ligjin e Falimentimit dhe Ligjin për Kompanitë Tregtare të dhënat në Regjistrin Qendror janë ndryshuar dhe personi i vetëm i autorizuar është Administratori i Falimentimit Dushko Todevski i cili ka autorizime të përfaqësojë bankën në xhiro.

“Për këto arsye, Gjykata Administrative refuzoi padinë e paditësve për shkak të mungesës së identifikimit aktiv, dhe në përputhje me nenin 203 paragrafi 2 të Ligjit për Procedurën Civile, zbatimi i të cilit është referuar në nenin 14 paragrafi 1 i Ligjit për Kontestet Administrative”, thuhet në shpjegim.

Kërkesa për një masë të përkohshme për të shtyrë vendimin e Bankës Popullore u refuzua nga Gjykata si e pakuptimtë.

“Gjykata në vendosje mori parasysh kërkesën speciale – Propozimi për miratimin e një mase të përkohshme për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit të kundërshtuar, por fakti që Gjykata me këtë vendim vendosi për padinë, kërkesa për vendim për një masë të përkohshme është e pakuptimtë. Kjo pasi masa e përkohshme në mosmarrëveshjen administrative ndjek fatin e padisë”, sipas Gjykatës.

Në gusht, Banka Popullore revokoi licencën e funksionimit të Bankës Eurostandard për shkak të mosrespektimit të kushteve minimale të punës. Në fund të gushtit, një procedurë falimentimi u hap dhe Fondi i Sigurimit të Depozitave njoftoi se depozitat do të kompensohen. Disa nga qytetarët e dëmtuar formuan një shoqatë dhe njoftuan një protestë para Parlamentit nesër. Operacionet e pagesave të AD “Posta” janë kryer përmes kësaj banke, për shkak të së cilës është duke u zhvilluar një procedurë për zgjedhjen e një banke të re përmes së cilës “Posta” do të kryejë operacionet e pagesës. FLAKA

Redaksia Flaka
By Redaksia Flaka September 30, 2020 21:12