Gjysëm miliard euro deri më tani për autostradat kineze

Redaksia Flaka
By Redaksia Flaka July 26, 2019 22:11

Gjysëm miliard euro deri më tani për autostradat kineze

Pothuajse 100 milion euro është rritur huamarrja, domethënë shuma e kredive që Maqedonia ka ndaj bankave të huaja për ndërtimin e autostradave dhe rrugëve lokale, shtetërore dhe ekspres, si dhe rehabilitimin dhe rindërtimin e tyre. Nëse në fund të vitit 2018 gjendja e huamarrjes te NP Rrugët shtetërore ishte 31.4 miliardë denarë me financuesit, në fund të vitit të kaluar ajo arrinte në 37 miliardë denarë, të holla për gjithsej 11 kredi, përcjell FLAKA.

Pagesa e autostradave nga Miladinovci deri në Shtip dhe nga Kërçovë deri në Ohër të financuar nga Exim Bank Kina ka filluar me përfundimin e periudhës pesëvjeçar grejs pasi ndërtimi i tyre filloi në vitin 2014. Nga raporti i pavarur i auditimit mund të shihet se financimi i vitit të kaluar në këto dy seksione ka shkuar ngadalë.

Për Miladinovci-Shtip, si autostrada e vetme në Maqedoninë Lindore, rreth 183 milionë dollarë u transferuan në fund të vitit 2018, ose 33 milionë dollarë në vitin e fundit për përfundimin e saj, megjithëse ajo duhej të vihej në funksion deri atëherë. Për autostradën Kërçovë-Ohër, 287.6 milionë dollarë janë transferuar nga huadhënësi kinez deri tani, megjithëse do të kushtojë shumë më tepër kur ndërtimi i saj të përfundojë, por rreth 49 milionë dollarë u transferuan për shkak të ndërprerjeve në operacionet vitin e kaluar.

Këtë vit, sipas programit të NP Rrugët shtetërore, kredia vjetore nga Export Import Banka e Kinës pritet të arrijë në më shumë se 80 milionë dollarë, me vendosjen e autostradës së parë dy muaj më parë, ndërsa për këtë të fundit nuk mund të jepet afati i saktë kur të përfundojë. Interesi është 2%, dhe ne do të paguajmë në 15 vitet e ardhshme. Pë të parën para se të fillojë ndërtimi ka qenë që të kushtojë 206 milionë euro në kreditor, ndërsa nga ana tjetër mund të arrijë 600 milionë euro sipas supozimeve.

Maqedonia përmes Rrugëve Shtetërore, gjithashtu i detyrohet Bankën Evropiane të Investimeve, Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim dhe Bankën Botërore, dhe ka të bëjë me kredi shumë më të vogla për projekte të ndryshme. Dy kredi u mbyllën vitin e kaluar, janë në proces gjashtë këste, dhe për katër prej tyre kthimi i borxhit bazë dhe interesave ende nuk ka filluar.

Interesi varion nga 2 në 3.62 për qind, dhe shlyerja e huasë së fundit nga momenti aktual skadon në 2043. FLAKA

Redaksia Flaka
By Redaksia Flaka July 26, 2019 22:11