Ilaçi “chloroquine” është vendosur në listën e heqjes së detyrimeve doganore

Redaksia Flaka
By Redaksia Flaka March 26, 2020 22:31

Ilaçi “chloroquine” është vendosur në listën e heqjes së detyrimeve doganore

Ilaçi “chloroquine”, është vendosur në listë për heqjen e tarifave doganore, tha qeveria pas seancës së 29-të.

Për të siguruar një qasje gjithëpërfshirëse dhe të koordinuar në identifikimin dhe devijimin e ndihmës dypalëshe në dispozicion për aktivitetet e parandalimit të COVID-19, në këtë seancë Qeveria detyroi të gjithë organet e administratës publike që marrin asistencë bilaterale të donatorëve të raportojnë menjëherë në sekretariatin për çështje evropiane shumën e fondeve në dispozicion për secilin projekt. RMV më pas do t’i paraqesë një kërkesë zyrtare donatorëve dypalësh për shndërrimin e fondeve për t’u marrë me COVID-19, në përputhje me nevojat e përcaktuara prioritare. FLAKA

Redaksia Flaka
By Redaksia Flaka March 26, 2020 22:31