Impresium

Agjencia e lajmeve dhe gazeta elektronike Flaka filloi me punë me datë 7 mars të vitit 2016, pikërisht në ditën e mësuesit shqiptar.

Agjencia e lajmeve dhe gazeta elektronike Flaka u themelua mbi parimet kryesore të gazetarisë duke promovuar paanshmërine, profesionalitetin dhe saktësinë e informimit të opinionit.

Flaka është e regjistruar në regjistrin qendror të Republikës së Maqedonisë ss Veriut si Agjenci e lajmeve dhe gazetë elektronike.

Themelues dhe drejtor: Nexhmije Iljazi – Zenki

Kryeredaktor dhe redaktor përgjegjës: Driton ZENKU

Flaka Media Group – FGM  menaxhon me FLAKA dhe GOSTIVARI SOT.

Kontakti

Na shkruaj

Redaksia

Marketing

info@flaka.com.mk

marketing@flaka.com.mk

RMV: 389 72 30 30 36

389 70 70 90 80

ALB: 355 68 94 50 333

Marketing Politik - Çmimore

Presidenciale | Parlamentare