Industria e mishit në Maqedoni rrotullon 140 milion euro! Cilët janë prodhuesit më të mëdhenj të mishit të përpunuar dhe të konservuar?

Redaksia Flaka
By Redaksia Flaka September 9, 2020 22:17

Industria  e mishit në Maqedoni rrotullon 140 milion euro! Cilët janë prodhuesit më të mëdhenj të mishit të përpunuar dhe të konservuar?

Kompania e përpunimit të mishit me rritjen më të shpejtë është Tiamo. Rritjen më të madhe të fitimit e kanë: Rimes, Extra Maine, MIP Marfil dhe Extra Maine. Më të mëdhenjtë në tregun tonë vitin e kaluar janë: Pekabesko, MIK Sveti Nikollë dhe Kumanova Extra Main, përcjell FLAKA.

Industria e mishit në Maqedoni ka 46 kompani aktive të regjistruara për aktivitetin e përpunimit dhe konservimit të mishit. Pjesë e ditës sonë ditore janë mishrat e përpunuar dhe kanaçet e produkteve të mishit. Megjithëse jemi të varur nga importet, kryesisht nga industria e fortë e mishit serb, përsëri në Maqedoni vitin e kaluar 46 kompani vendase bënë të ardhura prej më shumë se 140 milion euro nga shitja e mishit të përpunuar dhe mishit të konservuar.

Biznesi i ndërmarrjeve më të mëdha të mishit vendas vitin e kaluar regjistroi një rritje të moderuar krahasuar me vitin e kaluar 2018.

Pekabesko nga Shkupi është ndërmarrja më e madhe vendase, e cila, ndër të tjera, është e regjistruar për përpunimin dhe konservimin e mishit. Kjo kompani, në të cilën aksioneri dominues është Sllobodan Kutrevski, vitin e kaluar arriti të ardhura prej 82 milion euro, që është 5% rezultat më i mirë krahasuar me vitin paraprak. Fitimi i “Pekabesko” vitin e kaluar është 8% më i ulët se në vitin 2018 dhe arrin në 1.8 milion euro. Fitimet zënë vetëm 2.2 përqind të të ardhurave të kompanisë.

Industria e dytë më e madhe dhe në të njëjtën kohë më e vjetër për përpunimin e mishit dhe konservimin e mishit është kompania MIK nga Sveti Nikolla. Rrjedhur nga nevojat e industrisë së dikurshme “të përkushtuar” (lexoni për nevojat e Ushtrisë Popullore Jugosllave JNA n.z.) kjo kompani pas privatizimit mbijeton me sukses dhe punon kryesisht për nevojat e tregut maqedonas. Vitin e kaluar, MIK gjeneroi të ardhura prej 14.1 milion euro, që është në të njëjtin nivel me vitin 2018. Fitimi i MIK-ut vitin e kaluar është 61,000 euro dhe është 9 përqind më i mirë se një vit më parë. Fitimet ndajnë më pak se 1 përqind. MIK është në pronësi të shtatë individëve vendas dhe një ndërmarrje vendore – SIIVA DOO.

Extra Main nga Kumanova është në grupin e përpunuesve më të mëdhenj vendas dhe ruajtësve të mishit. Është gjithashtu e treta me të ardhura prej më shumë se dhjetë milion euro (së bashku me dy kompanitë e mëparshme). Vitin e kaluar, kjo kompani në pronësi të Bllagoja Bajdevski arriti të ardhura prej 11 milion eurosh, që është 8% më e mirë se një vit më parë. Fitimi i Extra Main vitin e kaluar është 952,000 euro dhe sipas këtij parametri është industria më e dobishme e mishit (ndarja e fitimit në të ardhura). Fitimi i Extra Main vitin e kaluar është 12 përqind më i lartë se në 2018.

Më poshtë është një grup i kompanive që kanë të ardhura më të larta se dy milion euro dhe më të ulëta se dhjetë milion euro.

Të ardhurat më të mëdha prej tyre vitin e kaluar kishin Rimes MS Group nga Shkupi me një realizim prej 8.9 milion euro. Kjo kompani, në pronësi të Sterija dhe Marjan Mihajllovi dhe Serta Kompani të Risto Mihajllov, vitin e kaluar ka të ardhura prej 8.9 milion euro, që është një rezultat 16 përqind më i mirë se në 2018. Fitimi i kompanisë vitin e kaluar është vetëm 34,000 euro.

Soleta nga Shkupi, një kompani familjare e Ivana, Svetozar dhe Nenad Ilijoski, vitin e kaluar gjeneroi të ardhura prej 4.4 milion euro dhe rriti të ardhurat me 5%. Fitimi vitin e kaluar ishte 34 përqind më i ulët dhe arriti në 76,000 euro.

Fisa Komerc është një kompani tjetër nga Shkupi e regjistruar për përpunimin dhe konservimin e mishit, e cila vitin e kaluar arriti të ardhura prej 3.4 milion euro, që është 23 përqind më e mirë se një vit më parë. Fitimi vitin e kaluar arriti në 131,000 euro dhe u rrit me 48 përqind krahasuar me 2018.

Tiamo është një kompani përpunuese nga fshati Gllumovë në Shkup në pronësi të Abdullah dhe Harun Sulejmani. Kjo kompani vitin e kaluar kishte një fitim prej 161,000 euro, që është gjashtë herë më e mirë se një vit më parë. Të ardhurat janë më të larta për 70 përqind nga 2018 dhe arrijnë në 2.4 milion euro. Sipas të dy kritereve, kjo është kompania me rritjen më të shpejtë vitin e kaluar në tregun tonë të përpunimit dhe konservimit të mishit.

MIS Globus nga Shkupi dhe MIP Marfil nga Prilep vitin e kaluar gjeneruan të ardhura prej 2.1 milion euro secila. Fitimi i ndërmarrjes së Shkupit në pronësi të familjes Trajkovski është 3,500 euro. Kompania e familjes Prilep Alberto dhe Zvonko Georgievski nga Prilepi vitin e kaluar kishte një fitim prej 238,000 euro. FLAKA

Redaksia Flaka
By Redaksia Flaka September 9, 2020 22:17