Inspektimi në M-NAV: Një sërë parregullsish gjatë punësimeve

Redaksia
Publikuar nga Redaksia 6 Shkurt, 2024 21:03

Inspektimi në M-NAV: Një sërë parregullsish gjatë punësimeve

Nuk ka dëshmi të intervistave me kandidatët, ka pasur vende pune që nuk janë paraparë me sistematizimin, kandidatët të cilët i kanë plotësuar kushtet janë refuzuar, këto janë konstatimet e inspektorëve pas inspektimit në M-NAV, përcjell FLAKA.

Drejtuesit dhe kompania shtetërore do të marrin gjoba simbolike. Pas reagimit të publikut, inspektorët kontrolluan shpalljet e punësimit në M-NAV, ku kërkoheshin 11 persona të rinj për veprimtari teknike, si dhe një përkthyes në gjuhën shqipe.

Dy njoftimet e tjera ishin për operatorët dhe stafin administrativ si dhe nevojën për të punësuar një konsulent planifikimi dhe zhvilli. FLAKA

Redaksia
Publikuar nga Redaksia 6 Shkurt, 2024 21:03

Marketing Politik - Çmimore

Presidenciale | Parlamentare