Inspektorët kanë kryera 4,716 kontrolle javën e kaluar, shtatë hotelier janë mbyllur

Desk
By Desk November 4, 2020 21:35

Inspektorët kanë kryera 4,716 kontrolle javën e kaluar, shtatë hotelier janë mbyllur

Në periudhën nga 26 tetor deri më 1 nëntor të këtij viti, të gjitha shërbimet e inspektimit brenda kompetencave të tyre kanë kryer gjithsej 4,716 kontrolle, nga të cilat 1,750 janë inspektime. Gjatë kësaj periudhe, Inspektorati Shtetëror i Tregut (ISHT) kreu 2,966 kontrolle dhe 588 inspektime. Kontrollet kryhen në përputhje me Ligjin për Mbrojtjen e Popullsisë nga Sëmundjet Infektive, Ligjin për Mbrojtjen e Konsumatorit, Ligjin për Tregtinë, Ligjin për veprimtari të paregjistruar, Ligjin për Ushqim, Ligjin për Materiale Ndërtimore, Ligjin për Mjeshtërinë, Ligjin për Energjinë, Ligjin për Metrologjinë, Ligji për Sigurinë e Produkteve dhe Ligji për Mbrojtjen nga Pirja e Duhanit, përcjell FLAKA.

“Për më tepër, ISHT lëshoi ​​vendime që ndalojnë funksionimin e shtatë objekteve në Gostivar, Manastir, Shkup dhe Kumanovë. Shkeljet janë në pjesën e mosrespektimit të protokolleve shëndetësore, pra organizim të ahengjeve, mosrespektimi i distancës midis tryezave dhe mbajtja e maskave. Gjatë kontrolleve, ISHT lëshoi ​​65 vendime, katër vendime sipas Ligjit për Mbrojtjen e Popullsisë nga Sëmundjet Infektive (Shkup – 49 vendime sipas Ligjit për Disiplinën Financiare – tre vendime sipas Ligjit për Veprimtari të Regjistruar – një vendim sipas Ligjit për Tregtinë – dy vendime sipas Ligjit për aktiviteti i ushqimit – një zgjidhje sipas Ligjit për Mbrojtjen e Konsumatorit)”, tha zyra e Zëvendës Kryeministrit përgjegjës për luftimin e korrupsionit dhe krimit, zhvillimin e qëndrueshëm dhe burimet njerëzore.

Inspektorati Shtetëror Sanitar dhe Shëndetësor në të njëjtën periudhë ka kryer 91 inspektime, gjatë të cilave janë lëshuar 10,553 vendime, nga të cilat 10,538 ishin për izolimin e pacientëve nga KOVID19 dhe kontaktet e pacientëve nga KOVID 19, dhe 15 vendime ishin për parregullsi të identifikuara pas mbikëqyrjes.

Inspektorati i Punës javën e kaluar zhvilloi 572 inspektime, gjatë të cilave u lëshuan 30 vendime për mungesën e shenjave të dezinfektimit, materiale promovuese për mbajtjen e maskave mbrojtëse, të dhënat e orarit të punës, mbrojtjen personale të punonjësve dhe parregullsitë e tjera sipas ligjeve materiale.

Në të njëjtën periudhë, Inspektorati i Transportit kreu 66 inspektime, gjatë të cilave u ngritën 4 kallëzime penale për mosrespektim të protokolleve shëndetësore, si më poshtë: dy për mosrespektim të Protokollit për transport ndërkombëtar të udhëtarëve në vendkalimin kufitar Deve Bair dhe një në vendkalimin kufitar Tabanovc në Shtip dhe Strumicë për mosrespektim të Protokollit për kryerjen e transportit ndërurban të udhëtarëve. Inspektorati gjithashtu lëshoi ​​pesë akuza për kundërvajtje dhe u lëshuan 14 vendime dhe tre urdhra pagese, thuhet në deklaratë.

Në periudhën nga 26 tetor deri më 1 nëntor të këtij viti, Agjencia për Barna dhe Pajisje Mjekësore MALMED zhvilloi 39 inspektime në farmacitë në të gjithë vendin, bazuar në pajtueshmërinë me masat e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë në lidhje me lëshimin e antibiotikëve dhe verifikimin e të dhënave për çmimet e produkteve mbrojtëse nga koronavirusi. Nuk kishte shkelje të dispozitave ligjore dhe devijime nga protokollet.

Inspektorati i Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë në të njëjtën periudhë ka kryer 394 inspektime në lidhje me zbatimin e masave sipas Ligjit për Mbrojtjen e Popullsisë nga Sëmundjet Infektive, dhe kontrollet e tjera janë në bazë të Ligjit për Sigurinë e Ushqimit. Kështu, janë lëshuar 4 vendime, një urdhër pagese dhe 28 edukime. Mangësi të konstatuara për ekzaminime shëndetësore të pa kryera, moszbatim të masave të përgjithshme higjienike, objekt i paregjistruar, produkt i skaduar.

“Që nga java e kaluar, në përputhje me ndryshimet në Ligjin për Mbrojtjen e Shëndetit të Popullsisë nga Sëmundjet Infektive, të gjitha shërbimet e inspektimit tashmë po veprojnë sipas autoriteteve të reja të mëdha në trajtimin e shkelësve të protokolleve shëndetësore. Kjo do të thotë, sipas zgjidhjes së re ligjore, nëse inspektorët e terrenit konstatojnë se një person i caktuar juridik shkel protokollet shëndetësore, në të njëjtën kohë do të ndalohet përkohësisht të kryejë aktivitetin për 10 deri në 30 ditë, dmth objekti do të mbyllet aty për aty”, theksohet në deklaratë.

Për më tepër, sipas ndryshimeve të reja, shuma e gjobave do të ndryshojë në varësi të madhësisë së personit juridik. Për një ndërmarrje mikro, të vogël, të mesme ose të madhe, si dhe gjobat e duhura për një person juridik përgjegjës, ndërmarrësin e vetëm ose personin fizik. FLAKA

 

Desk
By Desk November 4, 2020 21:35