Ja sa para mund të dhuroni për të mbështetur fushatën e kandidatëve për president

Desk
By Desk 3 Prill, 2019 20:31

Ja sa para mund të dhuroni për të mbështetur fushatën e kandidatëve për president

Secili prej tre kandidatëve presidencial ka të drejtë të shpenzojë rreth 3.3 milion euro për fushatën e tij. Kjo parashikohet nga Kodi Zgjedhor, i cili parashikon shpenzime prej 110 denarë për secilin prej 808 mijë votuesve të regjistruar në Listën e Votuesve. Këto janë zgjedhjet e para në të cilat fushata do të mbulohet nga shteti. Prandaj, llupa e Zyrës së Auditimit do të jetë më e madha, përcjell FLAKA.

Zgjedhjet presidenciale dhe roli i auditorëve ishte një nga temat e diskutuara me Zëvendës Kryeministrin Osmani. Ai thotë se është koha për të treguar se pavarësisht nga miratimi i ligjeve, ne insistojmë që institucionet të tregojnë rezultate në punën e tyre.

Fushata mediatike e kandidatëve presidencialë do të mbulohet plotësisht financiarisht. Sidoqoftë, partitë që i mbështesin ato kanë hapur llogari të ndara për të cilat do të rrjedhin tarifat e anëtarësimit dhe donacionet. Një person fizik mund të dhurojë deri në 3 mijë euro dhe një person juridik, deri në 30 mijë euro. Nëse nuk shpenzohen për këtë qëllim, ato duhet t’u kthehen donatorëve. Të gjitha të hyrat dhe shpenzimet duhet të përfshihen në raportin financiar, i cili do të publikohet brenda tre muajve pas shpalljes së rezultateve përfundimtare, ndërsa Zyra e Auditimit ka 60 ditë për të përgatitur raportin e vet të auditimit. Raporti i referendumit si një provë për kontrollin e mënyrës së re të financimit të partive do të shpallet pas zgjedhjeve presidenciale. FLAKA

Desk
By Desk 3 Prill, 2019 20:31