Korona ka “shkundur” popullatën!

Redaksia Flaka
By Redaksia Flaka September 24, 2020 22:20

Korona ka “shkundur” popullatën!

Pandemia Covid-19 uli aktivitetin ekonomik, duke prekur njësoj kompanitë dhe qytetarët. Shumë familje vuajtën, humbën të ardhurat, humbën punën. Në kushte të tilla, konsumi i qytetarëve u zvogëlua, dhe qeveria u përpoq ta stimulonte atë me masa dhe kartela pagesore. Megjithatë, të dhënat zyrtare tregojnë se të ardhurat e disponueshme të familjeve në vend ishin në rënie edhe para krizës. Shifrat e Bankës Popullore për këtë tregues janë shkatërruese. Në vitin 2019, të ardhurat e disponueshme të familjeve ishin 6.5 përqind, e cila është shumë më pak se në 2018 kur ishte 10.2 përqind. Kjo është akoma në kushtet kur koronavirusi ende nuk ekzistonte dhe nuk pati asnjë ndikim në ekonominë e vendit. Kjo do të nënkuptojë se ky vit do të jetë edhe më keq, përcjell FLAKA.

Nuk ka asnjë institucion në vend që mat dhe boton të ardhurat e disponueshme të familjeve, dhe Banka Popullore i vlerëson ato një herë në vit dhe në fakt është një ndryshim nga prurjet e vlerësuara të familjeve dhe daljet e tyre. Të ardhurat përfshijnë të gjitha të ardhurat – pagat, pensionet, dividentët. Banka Popullore gjithashtu e ka të vështirë të përcaktojë ndikimin e krizës aktuale në të ardhurat e disponueshme.

“Dinamika e të ardhurave të disponueshme të familjes dhe kontributi i përbërësve individualë që e formojnë atë, duhet të interpretohet me kujdes, si vetëm një aspekt i situatës financiare të sektorit “familje”, dhe veçanërisht të kihet parasysh se nuk ka të dhëna të sakta dhe mundësi për vlerësimi i shpërndarjes së tij. Prandaj, është relativisht e vështirë të përcaktohet se si të shpërndahet goditja e mundshme në tregun e punës dhe si pasojë, mbi të ardhurat e disponueshme si pasojë e pandemisë aktuale të KOVID-19, nga grupe individuale shoqërore”, thonë nga BP.

Prandaj, ata thonë se kontributi më i madh në rritjen e flukseve hyrëse kanë tarifat e paguara për punonjësit. Hyrjet nga transfertat private, të ardhurat nga dividentët dhe normat e interesit në depozitat në bankat vendase kanë rënë. Nga ana e shpenzimeve, pra nga daljet, qytetarët shpenzuan më shumë në kontributet për shtetin.

“Praktikisht, taksat ndaj shtetit mbulojnë pjesën më të madhe – 87.4 përqind të daljeve totale që formojnë të ardhurat e disponueshme të sektorit “të familjes”. Në vitin 2019, lëvizjet e favorshme në tregun e punës vazhduan, pjesërisht për shkak të vazhdimit të zbatimit të masave aktive për të inkurajuar punësimin”.

Përndryshe, pak më shumë se gjysma e konsumit janë produkte të konsumit, gjë që tregon qartë nivelin standard mesatar të jetesës të popullsisë vendase. Analizuar nga qëllimi, rreth 43 përqind e konsumit shtëpiak janë mallra që janë thelbësore për jetesën e popullatës – ushqimi dhe produktet joalkoolike zënë 31.9 përqind të strukturës së konsumit shtëpiak, veshmbathje dhe këpucë 4.5 përqind, energji elektrike 5.6 përqind dhe konsumi i ujit, mbeturinave dhe shërbimeve të tjera 0.8 përqind.

“Si pasojë, konsumi i produkteve të qëndrueshme dhe gjysmë të qëndrueshme, i cili është një tregues i menjëhershëm i standardit të jetesës, është relativisht modest, dmth. merr pjesë me rreth 10 përqind të konsumit të përgjithshëm të familjes”, tha BPRMV. FLAKA

Redaksia Flaka
By Redaksia Flaka September 24, 2020 22:20