KSHZ: Nevojitet Kod i ri Zgjedhor

Desk
By Desk 5 Prill, 2019 21:07

Për një javë, do të dihet se sa kushton reklamimi i tre kandidatëve presidencialë. Sipas rregullave të reja të zgjedhjeve, të premten e ardhshme, KSHZ duhet të paguajë faturat për fushatën zgjedhore të transmetuesve, medias së shkruar dhe portaleve, përcjell FLAKA.

Një ditë më parë, partitë do të paraqesin një raport financiar për të gjitha të ardhurat dhe shpenzimet e fushatës dhe Agjencia e Medias do të paraqesë një raport mbi reklamat politike të paguara.

Këto janë zgjedhjet e para në të cilat shteti do të mbulojë drejtpërdrejt këto kosto. Pretendime të tjera, të tilla si material reklamues ose me qira të hapësirës, mund të financohen nga plenumi i partisë ose donacionet: maksimumi 3 mijë euro nga personat fizikë dhe 30 mijë euro nga personat juridikë. Në total, secili kandidat mund të shpenzojë 3.3 milion euro.

Pikërisht kjo pjesë e Kodit Zgjedhor nuk është mjaft e saktë dhe duhet të pësojë ndryshime, sugjeron KSHZ. Tashmë ka bërë një marrëveshje me Bankën Popullore për pagesën në kohë të fondeve.

Nga shpenzimet e tjera, dhe në këto zgjedhje, si dhe ato të mëparshme, votimi në disporë do të kushtojë më shumë. Shpenzimet parashikohen në 25 milionë denarë, për vetëm një mijë e 800 votues, 265 anëtarë të bordeve zgjedhore duhet të udhëtojnë në 32 qendra votimi anembanë botës.

Megjithëse ka interes të madh, nuk do të ketë votime në Brazil dhe Maltë, si dhe në Sydney, sepse i tillë është ligji. Prandaj, për të nxitur emigrantët, është koha për një mënyrë të re votimi në diasporë: në mënyrë elektronike me një shkallë të lartë të mbrojtjes, me një gjurmë gishtash, ditë konsullore ose ndryshe – partitë duhet të vendosin, thotë kreu i KSHZ Oliver Derkoski. Anëtarët e KSHZ sugjerojnë – vetë-raportim në administratë për pjesëmarrje në zgjedhje.

Parimi aktual i përzgjedhjes së rastësishme të mbi 35 mijë punonjësve të sektorit publik dhe atij shtetëror dhe trajnimit para çdo zgjedhje ka më shumë dobësi dhe duhet të ndryshohet.

Një kod i ri zgjedhor është i nevojshëm, tha KSHZ. I tanishmi është miratuar në vitin 2006 dhe është ndryshuar 29 herë. Sidoqoftë, edhe në këto zgjedhje, aplikohet po i njejti dhe pa probleme të mëdha dhe pa kompensim shtesë për anëtarët e KSHZ-së. FLAKA

Desk
By Desk 5 Prill, 2019 21:07