KUSH DO TË MERR PARA PËR BALLAFAQIM ME KRIZËN ENERGJETIKE – Kontrolloni nëse jeni në listë

Redaksia
Publikuar nga Redaksia 6 Shkurt, 2023 22:52 Updated

KUSH DO TË MERR PARA PËR BALLAFAQIM ME KRIZËN ENERGJETIKE – Kontrolloni nëse jeni në listë

Është publikuar lista e përfituesve të mbështetjes financiare për krizën energjetike. Siç shkruan Ministria e Punës dhe Politikës Sociale, në përputhje me Ligjin për përkrahje financiare të kategorive të cenueshme të qytetarëve për përballjen me krizën energjetike, listat e përfituesve të mbështetjes financiare janë publikuar në ueb faqen e tyre, përcjell FLAKA.

Mjetet për përfituesit e mbështetjes financiare për përballimin e krizës energjetike do të paguhen më 13 shkurt 2023.

Ka më shumë përfitues të kësaj ndihme, disa prej të cilëve janë publikuar në faqen e Ministrisë së Punës, si dhe ka përfitues të së drejtës së sigurimeve shoqërore për të moshuarit, kompensim special, kompensim për shkak të aftësisë së kufizuar, përfitues të kompensimit për asistencë dhe kujdes nga një person tjetër me ndryshime të përhershme në gjendjen shëndetësore pa pasur nevojë për kontroll kontrollues dhe që nuk shfrytëzon të drejtën e kompensimit për shkak të aftësisë së kufizuar, si dhe prindër të vetëm që janë të regjistruar përfitues të ndihmës minimale të garantuar.

Në faqen e internetit të Fondit për sigurim pensional dhe invalidor të Maqedonisë së Veriut gjenden lista të përfituesve të pensionit në shumë prej jo më shumë se 11.525 denarë në muaj, gjegjësisht në shumë prej jo më shumë se 14.000 denarë në muaj, si dhe të përfituesve të pensionit e drejta për kompensim për dëmin fizik.

Uebfaqja e Agjencisë për Punësim të Republikës së Maqedonisë së Veriut publikon listën e personave të papunë – përfitues të së drejtës për sigurim material në formë të kompensimit në të holla.

“Listat publikohen me qëllim që qytetarët të mund të bëjnë kontroll dhe nëse personi nuk është në listë dhe vlerëson se i plotëson kushtet si përfitues i së drejtës, mund të paraqesë kundërshtim në komision për vendosjen e kundërshtimeve për mbështetje financiare në Ministrinë e Punës dhe Politikës Sociale, në afat prej tri ditësh nga dita e publikimit të listave të përfituesve të mbështetjes financiare”, sqarojnë Ministria e Punës dhe Politikës Sociale.

Kundërshtimi mund të dorëzohet përmes arkivit të Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale ose përmes e-mailit mtsp@mtsp.gov.mk.

Lista e shfrytëzuesve të mjeteve për mbështetje financiare për ballafaqim me krizën energjetike do të hiqet nga ueb-faqja e Ministrisë së Punës dhe Politikës Sociale, faqja e Fondit për sigurim pensional dhe invalidor të Maqedonisë së Veriut dhe faqja e Agjencisë për Punësim të Maqedonisë së Veriut, pas skadimit të tri ditëve nga dita e publikimit.

Linku deri te listat: http://bitly.ws/zQ9k

Redaksia
Publikuar nga Redaksia 6 Shkurt, 2023 22:52 Updated