Kush kë po gënjen? Energjia elektrike nga Bullgaria nuk do të jetë më e lirë se 370 euro për megavat orë

Redaksia
By Redaksia 22 Shtator, 2022 21:31

Kush kë po gënjen? Energjia elektrike nga Bullgaria nuk do të jetë më e lirë se 370 euro për megavat orë

Si një flluskë sapuni, fakti që prodhuesi shtetëror bullgar NEK shiti energji elektrike për të gjithë vitin e ardhshëm me një çmim prej 286 euro për një megavat orë, do të shuajë shpresat për të blerë energji elektrike të lirë bullgare. Deri më tani në bursën bullgare janë mbajtur tetë ankande për shitjen e energjisë elektrike për vitin e ardhshëm, në të cilat janë shitur mbi 100 megavat kapacitet prodhues. Çmimi mesatar i tregut për të tetë ankandet për vitin e ardhshëm është 370 euro për megavat orë, përcjell FLAKA.

Blerja e energjisë elektrike nga Bullgaria për dërgesë vitin e ardhshëm vështirë se mund të imagjinohet nën një çmim prej 370 euro për një megavat orë. Kjo konfirmohet nga çmimet zyrtare të arritura në IBEX www.ibex.bg në ankandet e segmentit të tregut.

Të dhënat që janë në dispozicion të publikut dhe të analizuara nga “FLAKA” tregojnë se në gjithsej tetë ankande është ofruar energji elektrike që do të shpërndahej vitin e ardhshëm. Të tetë ankandet rezultuan të suksesshme dhe çmimet për dhënien me qira të objekteve të prodhimit të energjisë elektrike variojnë nga 220 euro deri në 420 euro për një megavat orë energji elektrike.

Në të njëjtën kohë, çmimi më i ulët u arrit në ankandin e parë të mbajtur në fillim të qershorit dhe ishte 220 euro. Çmimi më i lartë u arrit në ankandin e mbajtur më 18 gusht, në të cilin një megavat orë arriti në 420 euro. Në ankandin e fundit të mbajtur pardje (20 shtator), çmimi për një megavat orë energji elektrike është 400 euro, dhe i referohet dhënies me qira të kapacitetit prej 10 megavatësh (që nënkupton dërgimin e 240 megavat orë për një ditë ose natë ose gjithsej 87,600 megavat-orë për të gjitha 365 ditët e vitit të ardhshëm).

Nga të dhënat e disponueshme shihet se ka pasur dy lloje ankandesh. Pesë prej tyre shitën kapacitetin e prodhimit të energjisë elektrike për të gjithë vitin 2023 dhe tre ankande ishin për shitjen e kapaciteteve për gjashtë muajt e parë të vitit të ardhshëm.

Në total, deri më tani për këto ankande është shitur në total një kapacitet prej 107 megavat, dhe kjo është gjysma e asaj që autoritetet e vendit tonë kanë paralajmëruar se do të kërkojnë nga Bullgaria fqinje për të zbutur pasojat që do të pësojnë. Kompanitë tona – konsumatorë të cilët e blejnë energjinë elektrike sipas çmimeve në bursë.

Një argument i fortë i shtuar në mbështetje të tezës se energjia elektrike nuk mund të jetë më e lirë se mesatarja e arritur në ankande është se prodhuesi shtetëror bullgar NEK dha 10 megavat kapacitet prodhues në një nga ankandet me një çmim prej rreth 290 euro për çdo megavat orë energji elektrike të prodhuar.

Blerja e kësaj energjie elektrike nga Bullgaria do të thotë çmim më i lartë se ai me të cilin është shitur. Rritja konsiston në marzhin tregtar, çmimet për dhënien me qira të kapaciteteve transmetuese dhe disa kosto të tjera shtesë dhe tarifa publike. FLAKA

Redaksia
By Redaksia 22 Shtator, 2022 21:31