Maqedonia, ndër vendet me mirëqenie të ulët

Redaksia
Publikuar nga Redaksia 22 Qershor, 2022 20:28

Maqedonia, ndër vendet me mirëqenie të ulët

Pas Shqipërisë (32 për qind) dhe Bosnjë Hercegovinës (33 për qind) që kanë të ardhurat më të ulëta për frymë, renditet Maqedonia sa 42 për qind e mesatares së BE-së. Të ardhura më të larta kanë vendet si Serbia (44 për qind) dhe Mali i Zi (47 për qind). Një renditje e ngjashme është edhe sa i takon një tjetër treguesi, që mat fuqinë blerëse e mirëqenien materiale të banorëve – konsumit individual për frymë e në Maqedoni është 49 për qind.

 Me të ardhura për frymë të ulëta dhe konsum të vogël individual banorët e Maqedonisë së Veriut renditen ndër të fundit në Evropë dhe shumë larg mesatares sa i takon cilësisë së të jetuarit gjatë vitit të kaluar. Një situatë kjo që duket se nuk ka ndonjë ndryshim pozitiv prej vitesh. Sipas të dhënave të fundit të publikuara nga Eurostat (të dhënat nuk përfshijnë Kosovën), pas Shqipërisë (32 për qind) dhe Bosnjë Hercegovinës (33 për qind) që kanë të ardhurat më të ulëta për frymë, renditet Maqedonia sa 42 për qind e mesatares së BE. Të ardhura më të larta kanë vendet si Serbia (44 për qind) dhe Mali i Zi (47 për qind). Një renditje e ngjashme është edhe sa i takon një tjetër treguesi, atë të konsumit individual për frymë, që mat fuqinë blerëse të qytetarëve të një vendi dhe mirëqenien materiale të tyre.

Në Maqedoninë e Veriut është 49, Serbi 52 dhe Mali i Zi 47 për qind. Nga ana tjetër vende me konsum individual sesa shtetet e tjera të BE janë gjithsej nëntë (vende anëtare), si Luksemburgu (46për qind ) ishte i vetmi shtet anëtar që regjistroi AIC për frymë 25për qind ose më shumë mbi mesataren e BE-së. Në Danimarkë, Gjermani, Holandë, Belgjikë, Austri, Suedi, Finlandë dhe Francë, nivelet ishin 10 për qind ose më shumë mbi mesataren e BE-së.

Në trembëdhjetë Shtete Anëtare, AIC për frymë ishte midis mesatares së BE-së dhe 25 për qind më poshtë. Në këtë kategori, kishte dallime të rëndësishme në të gjithë Shtetet Anëtare: në Itali, Lituani, Qipro dhe Irlandë, nivelet ishin 10për qind ose më pak nën mesataren e BE-së, ndërsa Sllovenia, Spanja, Çekia, Polonia, Portugalia, Malta dhe Rumania ishin ndërmjet 11për qind dhe 20për qind më poshtë. Estonia dhe Greqia ishin përkatësisht 21për qind dhe 23për qind nën mesataren e BE-së.
Pesë shtete anëtare regjistruan AIC për frymë 25 për qind ose më shumë nën mesataren e BE-së. Kroacia, Letonia, Hungaria dhe Sllovakia ishin midis 27për qind dhe 30 për qind më poshtë, ndërsa Bullgaria regjistroi AIC për frymë 37për qind nën mesataren e BE-së. PBB për frymë varionte nga 55 për qind e mesatares së BE-së në Bullgari në 277 për qind në Luksemburg. Produkti i Brendshëm Bruto tregon gjithashtu dallime thelbësore midis Shteteve Anëtare të BE-së. Në vitin 2021, PBB për frymë e shprehur në PPS varionte ndërmjet 55për qind të mesatares së BE-së në Bullgari dhe 277 për qind në Luksemburg. Dhjetë shtete anëtare regjistruan një nivel të PBB-së për frymë mbi mesataren e BE-së në vitin 2021. (koha.mk)

Redaksia
Publikuar nga Redaksia 22 Qershor, 2022 20:28