Mariçiq nga Brukseli: Me negociatat për anëtarësim, hapim tregun e brendshëm të BE-së për kompanitë nga RMV

Redaksia
Publikuar nga Redaksia 25 Janar, 2023 19:55 Updated

Mariçiq nga Brukseli: Me negociatat për anëtarësim, hapim tregun e brendshëm të BE-së për kompanitë nga RMV

T&S

Në Bruksel sot filloi takimi dypalësh i screening-ut për kapitullin 7, ku ekipi negociator nga RMV prezanton të arriturat dhe gjithçka që është bërë në lidhje me të drejtat e pronësisë intelektuale, të cilat duhet të mundësojnë qarkullim më të mirë të mallrave dhe shërbimeve, si dhe përshpejtim të zhvillimit teknologjik.

Zëvendëskryeministri për Çështje Evropiane, Bojan Mariçiç, theksoi se krijimi i një mjedisi të favorshëm për të bërë biznes në tregun e brendshëm është synimi kryesor i BE-së, rregulloret që ne zbatojmë në fushën e të drejtave të pronësisë intelektuale.

”Negociatat me BE-në sjellin mbrojtje më të mirë të konsumatorëve, brendim dhe pozicionim më të mirë të kompanive maqedonase në tregun e brendshëm të BE-së, tha zëvendëskryeministrja Mariçiq, duke shtuar se kjo është e rëndësishme për ndërmarrjet tona të vogla dhe të mesme, por edhe për njerëzit në gjeneral që merret me art dhe inovacion”.

Mariçiç u shprehu përfaqësuesve të Komisionit Evropian shpresën se deri në fund të këtij viti do të mbajmë Konferencën e dytë Ndërqeveritare dhe do të hapim Klasterin “Vlerat Themelore”, për të avancuar në proces.

Ai theksoi rëndësinë e harmonizimit të mëtejshëm të legjislacionit tonë në fushën e pronësisë intelektuale dhe tregoi se Qeveria po punon me përkushtim në zhvillimin e Strategjisë së Pronësisë Intelektuale në kuadër të Strategjisë Kombëtare të Zhvillimit 2022-2042.

Sa i përket nevojës për përputhshmëri të plotë me Direktivat e BE-së, Mariçiç, vuri në dukje të gjitha direktivat që i kemi miratuar deri më tani dhe paralajmëroi të gjitha aktivitetet aktuale dhe ligjet e propozuara, siç është Ligji i ri për Sekretet e Biznesit i cili pritet të të miratohet deri në qershor të këtij viti.

Mariçiç informoi Komisionin Evropian se Rrjeti për Shkëmbimin Elektronik të të dhënave është në fazën përfundimtare dhe testimit.

Zëvendës kryenegociatorja me BE-në, Drita Abdiu-Qalili, tha se Maqedonia e Veriut në periudhën e kaluar ka punuar në transpozimin e BE-së përkatëse, “acquis” në legjislacionin tonë, si dhe për forcimin e kapaciteteve administrative dhe operacionale, në fushën e të drejtave të pronësisë industriale, por që nevojiten mekanizma të përshtatshëm, veçanërisht një kapacitet efikas për zbatimin e politikave të të drejtave të pronësisë intelektuale në nivel kombëtar.

Takimi do të vazhdojë edhe nesër, ndërsa deri në fund të javës së punës do të mbahet takimi dypalësh për kapitullin 6, “E drejta për shoqëritë tregtare”.

Anëtarë të delegacionit në takimin bilateral janë përfaqësues të Entit Shtetëror për Pronësi Industriale, Ministrisë së Kulturës, Agjencisë për Shërbime Mediatike Audiovizive, Inspektoratit Shtetëror të Tregut dhe Komisionit Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit, institucione relevante këto për Kapitulli 7, “Pronësia e të Drejtave Intelektuale”.

Redaksia
Publikuar nga Redaksia 25 Janar, 2023 19:55 Updated